Czernichów: Jest pierwszy kandydat na stanowisko wójta gminy

0

Dnia 6 lipca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim.

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie p. Danuty Filipowicz o kandydowaniu na stanowisko wójta w gminie Czernichów w którym napisała: „Oświadczam, że podjęłam decyzję o kandydowaniu na to stanowisko w nadchodzących wyborach. Wkrótce przedstawię mój komitet wyborczy wyborców oraz program dla Gminy Czernichów na najbliższe 3 lata.Dziękuję za dotychczasowe słowa poparcia!
W nadchodzących wyborach bardzo liczę na wsparcie wszystkich Mieszkańców Gminy Czernichów!
Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 30 sierpnia 2020 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Pełny tekst dokumentu znajduje się na stronie”

Kalendarz wyborczy przewiduje terminy wykonania konkretnych czynności:

1. w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim

2. do dnia 20 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3. do dnia 21 lipca 2020 r. – zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

4. do dnia 23 lipca 2020 r. – powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej

5. do dnia 5 sierpnia 2020 r. (do godz. 24.00) – zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta

6. do dnia 10 sierpnia 2020 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7. do dnia 14 sierpnia 2020 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców

8. do dnia 17 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9. od dnia 17 sierpnia 2020 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

10. do dnia 21 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11.do dnia 25 sierpnia 2020 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12. w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

13. w dniu 29 sierpnia 2020 r. – przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14. w dniu 30 sierpnia 2020 r. godz. 7.00-21.00 – głosowanie

om

Fot. Fb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj