Marta Malec-Lech : „Po epidemii sprzęt i programy mogą wspierać uczniów, którym choroba lub niepełnosprawność uniemożliwią pobyt w szkole”

0

O zdalnym nauczaniu,o potrzebie wsparcia uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, transformacji cyfrowej szkół, podziale środków na zakup sprzętu do zdalnego nauczania i szkołach modelowych – rozmawiamy z p. Marta Malec-Lech, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego

MK – Jakie nowe możliwości otworzyło doświadczenie przymusowego przejścia na zdalne nauczanie?

Przymusowe przejście na zdalne nauczanie niejako wymusiło na nauczycielach oraz uczniach zapoznanie się z narzędziami do wideokonferencji oraz do zdalnej nauki.   W chwili obecnej już niewielka liczba uczniów i nauczycieli nie zna oprogramowania umożliwiającego kontakt między sobą, bez wychodzenia  z domu.

MK- Taka forma nauki wymaga jednak od uczniów i nauczycieli samodyscypliny.

Dla  większości nauczycieli edukacja zdalna to wielkie wyzwanie i codzienne mierzenie się z rozmaitymi problemami, ale  doceniają korzyści jakie ona daje, szczególnie w zakresie doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, wymiany informacji i wzajemnej nauki pomiędzy nauczycielami.

MK – Ale w szkołach i domach brakuje sprzętu i oprogramowania.

Z danych przekazanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, bazujących na przeprowadzonych przez dyrektorów szkół pogłębionych ankietach dotyczących zapotrzebowania uczniów na sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej wynika, iż zapotrzebowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych    z Małopolski na sprzęt komputerowy szacowane jest na poziomie ponad  10 tysięcy. Zostały przeprowadzone dwa nabory na projekty grantowe organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Również Województwo Małopolskie zagwarantowało wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego.

MK – Na jakich zasadach uczeń może otrzymać sprzęt komputerowy? rodzice mogą otrzymać komputery i oprogramowanie do domu?

Jeżeli mamy na przykład wielodzietną  rodzinę i dzieci korzystają z jednego komputera jasne jest, że nie będą się stanie tak zdalnie uczyć. System pomocy wygląda tak, że rodzice zgłaszają zapotrzebowanie szkole a szkoła gminie, która zbiera informacje ze swojego terenu. Komputery są wypożyczane do domu i są nadal własnością szkoły. W ramach projektu grantowego  szkoły lub organ je prowadzący  będą kupować sprzęt komputerowy.  Będą odpowiedzialne  za przygotowanie kryteriów przyznania uczniowi sprzętu do wypożyczenia, uwzględniając liczbę zakupionego sprzętu, zapotrzebowania uczniów w szkole oraz bezpośrednią sytuację ucznia, który zgłasza potrzeby wypożyczenia sprzętu.

MK – Jak to doświadczenie może przełożyć się na zmiany w sposobie nauczania?

Wpłynie na transformację cyfrową szkół, przygotuje system oświaty w woj. małopolskim na wypadek wystąpienia kolejnych fal epidemii COVID-19 i innych zjawisk dezorganizujących kalendarz roku szkolnego, przebieg nauki i możliwość wreszcie, zwiększy kontakt między nauczycielami a uczniami. Niezależnie od czasu trwania i dalszego przebiegu stanu zagrożenia epidemicznego, zdalna formuła nauczania pozostanie trwałą wartością wzbogacającą proces edukacyjny dla wszystkich jego uczestników.

MK – W Tarnowie Powstało Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, które ma wspierać Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Organizatorem i operatorem centrum HUMINE jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie.  Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przygotowało szeroką ofertę szkoleń dla nauczycieli. W ostatnim okresie dostępnych jest coraz więcej badań, które wskazują, jak wiele czynników wpływa na prawidłową realizację procesu dydaktycznego w formule zdalnej. To nie tylko zapewnienie sprzętu.   Nie mniej ważne wydają się być umiejętności praktyczne nauczycieli w zakresie wykorzystania dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cieszy fakt, iż wielu nauczycieli w okresie od marca do czerwca 2020 r. skorzystało z różnego rodzaju szkoleń on-line oraz będzie wzbogacać swoją wiedzę i kompetencje również podczas tegorocznych wakacji.

MK – Na czym polega idea szkół modelowych ?

Szkoły modelowe zostaną wyposażone w cyfrowe urządzenia, pomoce dydaktyczne, licencje na korzystanie z aplikacji oraz oprogramowania edukacyjnego, niezbędne do realizacji modelowej transformacji cyfrowej. Staną  się szczególnymi placówkami naukowo-dydaktycznymi, które pozwolą na prześledzenie i zdiagnozowanie większości wyzwań, które będą towarzyszyć cyfryzacji nauczania.

MK – Z wyzwań mogą powstać inne niż dotychczas rozwiązania w edukacji.

Tak na przykład już po epidemii sprzęt i programy mogą wspierać uczniów, którym dłuższa choroba lub czasowe ograniczenia związane z niepełnosprawnością uniemożliwiają pobyt w szkole. Mogą też stać się sposobem na wzbogacenie sposobu prezentacji treści edukacyjnych.

Dane Finansowe i harmonogram prac  w sprawie budowania szkół modelowych:

Proponowany podział środków 8 mln dla organów prowadzących szkoły na zakup sprzętu komputerowego (laptopy, Internet, niezbędne oprogramowania)  i 2 mln dla organów prowadzących 22 szkoły modelowe (1 szkoła modelowa w powiecie).

Planuje się ogłoszenie dwóch naborów w okresie III kw. 2020 dla grantobiorców (organów prowadzących na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem i Internetem) oraz w I kwartał  2021 dla szkół modelowych. Harmonogram prac nad transformacją cyfrową „szkół modelowych” będzie następujący: IX 2020- II 2021r – wybór szkół modelowych, organizacyjne przygotowanie procesu transformacji cyfrowej, przeprowadzenia analiz i opracowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

II – VII 2021r. – rozpoczęcie transformacji cyfrowej 6 szkół modelowych z 6 różnych subregionów Małopolski; IX 2021 – V 2023 – objęcie transformacją cyfrową dodatkowych 16 szkół z 16 pozostałych powiatów Małopolski.

Szkoły modelowe zostaną wyposażone w urządzenia cyfrowe, cyfrowe pomoce dydaktyczne, licencje na korzystanie z aplikacji oraz oprogramowania edukacyjnego niezbędne do realizacji modelowej transformacji cyfrowej. W kolejnych latach planuje się udzielenie analogicznego wsparcia we wdrażaniu modelowej transformacji cyfrowej w innych szkołach województwa z wykorzystaniem środków perspektywy budżetowej UE lat 2021-2027.

MK – Szkoła to jednak nie tylko nauczanie, ale  również relacja społeczna i wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych np. ciepłym obiadem, rozmową z pedagogiem szkolnym.

Tak to bardzo ważne, myślę, że w tych przypadkach  szkoła będzie prosić miejskie i gminne ośrodki pomocy o monitoring sytuacji.

MKud

Fot. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj