Kraków: Burzliwa dyskusja ws. Bonifikaty dla Akademii Muzycznej

0

Podczas 42 sesji Rady Miasta Krakowa radni dyskutowali nad projektami uchwał: udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Krakowa, udzielenia absolutorium za rok 2019 oraz z ważniejszych kwestii – na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oraz  udzielenie Bonifikaty 60% na zakup budynku przy ul. Andrzeja Potebni 7.   przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

Wydziały UMK pozytywnie opiniują  sprzedaż nieruchomości 

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa wydał w trakcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zbycia nieruchomości przy ul.  Andrzeja Potebni 7  pozytywną opinię Wydziału Planowania Przestrzennego, w której wskazane jest zlokalizowanie działki w obszarze “Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty” znajduje się w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem Uo.1 w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zarząd Budynków Komunalnych nie wniósł uwag. Podkreślił jedynie, że Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniował zbycie nieruchomości na potrzebę Akademii Muzycznej w związku, że nadal nieruchomość będzie służyła celom edukacji.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Zarząd Zieleni Miejskiej również nie wnieśli żadnych uwag w związku z możliwym zbyciem nieruchomości na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie.

Stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Stanowisko odnośnie zbycia przedmiotowej nieruchomości przedstawił również Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, który poinformował, iż działka nr 390/1 zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-608, na podstawie decyzji z dnia 26.10.1981 r. oraz na obszarze historycznego zespołu miasta Krakowa uznanego za pomnik historii Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r. Budynek znajdujący się na przedmiotowej działce figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Konserwator pozytywnie zaopiniował zbycie ww. działki na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie.

Burzliwa dyskusja Radnych

Budynek o który Akademia Muzyczna wystąpiła do Urzędu Miasta Krakowa w latach 2017-2019 pełnił funkcję Gimnazjum. Jednak w związku z przeprowadzoną reformą edukacji, która to zlikwidowała Gimnazja, uczniowie z Gmimnazjum nr 34 zostali włączeni w strukturę Szkoły Podstawowej nr 29.

Część radnych widzi wiele wątpliwości co do sprzedaży budynku z bonifikatą 60%, ale przede wszystkim wskazują – jak wydział Edukacji, że budynek może w przyszłości stanowić część Szkoły Podstawowej nr 29 z uwagi na wzrost liczby mieszkańców na tym terenie jak również przyszłych uczniów placówki.

Na sesji było wiele głosów za sprzedażą, wskazywano potrzebę rozwoju Krakowa jako miasta studenckiego jak również argumentowano faktem, że budynek wymaga remontu.

“Kraków jest miastem studenckim. Tak jesteśmy postrzegani jako miasto w świecie. My jako radni musimy zadbać o żaków! To nasz obowiązek!  Rozwój Akademii Muzycznej w Krakowie otworzy nowe możliwości i zachęci wielu studentów do skorzystania z jej oferty. Dziś część z tych studentów korzysta z oferty katowickiej Akademii Muzycznej, bo w Krakowskiej nie ma miejsca!” – apelowała podczas sesji rady miasta Krakowa, Radna Małgorzata Jantos.

Radni z Komisji Budżetowej nie wydali pozytywnej opinii, a tym samym nie zaopiniowali projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Akademii Muzycznej.

Jako ciekawostkę, poruszono temat nazewnictwa ulicy Adrzeja Potebij, otóż I Rada Miasta Krakowa w roku 1994 spolszczyła nazwisko Rosyjskiego oficera walczącego wraz z Polakami w Powstaniu styczniowym bo się źle kojarzyło. Do 1994r. ulica nosiła nazwę Andrzeja Potiebnia.

Marcin Mierzwa

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj