Kraków: Dyskusja o projekcie planu dla Bronowic

0

Jak podaje krakow.pl, w poniedziałek, 06 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w sali obrad przy Rynku Podgórskim 1 odbędzie się dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bronowice – rejon koncentracji usług”. Na pytania dotyczące tego dokumentu odpowiedzą przedstawiciele jego autorów

Plan „Bronowice – rejon koncentracji usług” obejmuje obszar ponad 60-hektarowy obszar, na którym zlokalizowane są obiekty komercyjno-handlowe, tworzące centrum usługowe. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w dokumencie zmiany Studium.

Z projektem planu można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42. Projekt znajduje się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 27 lipca – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

om

Fot. arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj