Rada Przedsiębiorczości: Zmiany podatków przyjmowane 3/5 głosów

0

Jak podaje biznes.interia.pl, Rada Przedsiębiorczości oczekuje od przyszłego prezydenta złożenia deklaracji, w której zobowiąże się do podpisywania tylko tych ustaw, które spełniać będą wysoki standard stanowienia prawa. Rada apeluje też o nowelizację Konstytucji, dzięki której zmiany podatków wymagałyby aprobaty 3/5 głosów w Sejmie.

„Jednym z fundamentów stabilnego rozwoju gospodarczego jest jakość stanowionego prawa. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele można w tym zakresie poprawić” – czytamy w Apelu Rady Przedsiębiorczości wystosowanym do kandydatów na prezydenta RP.

Autorzy apelu – argumentują, że niejasne i trudne do interpretacji przepisy są od lat wskazywane przez przedsiębiorców za jedną z głównych barier w rozwoju działalności.  – Zdajemy sobie sprawę, że prezydent nie ma bezpośredniego wpływu na gospodarkę, ale ma wpływ na kształtowanie środowiska biznesowego – zwraca uwagę Marek Goliszewski, prezes BCC. 

Dlatego Rada Przedsiębiorczości apeluje do kandydatów o złożenie deklaracji. Domaga się aby w przypadku wygrania wyborów zobowiązali się, że podpisując ustawy gospodarcze będą kierowali się „nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa”. Między innymi regułą, że nowa ustawa nie może pogarszać istniejących warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz co najmniej 3-miesięcznym vacatio legis obowiązującym po wprowadzeniu nowej ustawy. Od przyszłego prezydenta domagają się też zobowiązania, że projekty gospodarcze będą konsultowane z Radą Dialogu Społecznego. Niedochowanie tego obowiązku dyskwalifikowałoby ustawę do podpisu – oczekuje Rada Przedsiębiorczości.  

Autorzy dokumentu oczekują też od prezydenta nowelizacji konstytucji. Zmiana miałaby dotyczyć wprowadzenia do Ustawy Zasadniczej zobowiązania, że do uchwalenia zmian obecnych podatków i parapodatków będzie wymagana zgoda 3/5 głosów w Sejmie. – Podniesienie progu wymaganej większości sejmowej do uchwalenia zmiany w żadnej mierze nie wyklucza możliwości wprowadzania podwyżek podatków w sytuacji, kiedy jest to niezbędne – np. dla zachowania stabilności sektora finansów publicznych – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Przewodniczący FPP zwrócił uwagę, że konieczność budowy konsensusu wokół zmian dotyczących podatków powoduje, że każdy projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać uwagi zgłoszone podczas konsultacji i zawierać obszerne uzasadnienie wraz z wiarygodną oceną skutków regulacji. – Wprowadzenie postulowanej reguły (3/5 poparcia – red.) niosłoby więc ze sobą konieczność dochowywania od samego początku wysokich standardów procesu stanowienia prawa przez projektodawcę. Dzięki temu zyskalibyśmy pewność, że wprowadzane rozwiązania nie przyniosą nieprzewidzianych skutków ubocznych – argumentował Kowalski. 

„Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma wpływ na sektor MŚP, który zatrudnia ponad 68 proc. ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiada za tworzenie niecałych 50 proc. PKB” – argumentują przedsiębiorcy.

Apel podpisali : ABSL Polska, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Polskiego Biznesu, Business Centre Club oraz Związek Banków Polskich.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Dla przedsiębiorców, biznesu i inwestycji kapitałowych najważniejsza jest  stabilność prawa.  Ewentualne zapisanie  w konstytucji zasady  możliwości zmiany wysokości podatków  wymagającej zgody 3/5 Sejmu może być uznane za uzasadniony postulat, do zrealizowania jeszcze  w obecnej kadencji sejmu.  Trzeba zaznaczyć, że wszelkie zmiany w tym zakresie, musza zostać poprzedzone rzetelnym przeglądem,  analiza i uporządkowaniem  przepisów  podatkowych.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj