Samorządy: Wójt wybierze instytucję zarządzającą Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

0

Jak podaje samorzad.pap.pl, art. 70 znowelizowanej Tarczy 4.0., wprowadził zmiany w art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.Zgodnie z nową regulacją wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Wdrożenie PPK u małych pracodawców samorządowych będzie łatwiejsze – przekonuje Związek Powiatów Polskich.

Wybór będzie dokonywany w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. 

Rozwiązanie ma charakter fakultatywny, z którego organ wykonawczy będzie mógł, ale nie będzie musiał skorzystać.

Dodatkowo w art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono przepis, zgodnie z którym do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Zdaniem ZPP zmiany te ułatwią wdrożenie PPK zwłaszcza u małych pracodawców samorządowych.

Organizacje samorządowe wielokrotnie apelowały o zmianę przepisów w zakresie PPK. W przyjętym pod koniec maja stanowisku ZPP zaproponował, aby przesunięto do 2022 r. wejście w życie przepisów o pracowniczych planach kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych i skierowanie zaoszczędzonych w ten sposób środków na zwalczanie skutków Covid-19. 

Wcześniej również Związek Samorządów Polskich postulował odroczenie o rok obowiązku wdrożenia PPK w firmach zatrudniających między 50-249 osób w tym JST.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj