Nowy Sącz. Prezydent bez absolutorium. Harce polityczne, czy merytoryczna decyzja?

0

– Część radnych ma dyspozycje od swoich demiurgów politycznych, aby niszczyć prezydenta Nowego Sącza – mówił Ludomir Handzel przed głosowaniem. Rozłam w Radzie Miasta, właściwie jest  pół na pół, bo różnicą jednego głosu gospodarz miasta nie uzyskał dzisiaj wotum zaufania ani absolutorium.

Polecamy przeczytanie raportu finansowego z trzech lat  załączonego do tekstu “Budżet bez osłonek” , bo gorąca atmosfera obrad mogła odwrócić uwagę od samego budżetu. https://naszkrakow.com.pl/2020/06/27/nowy-sacz-budzet-miasta-bez-oslonek/

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 11 radnych było „za”, a 12 przeciw pisze portal Nowosądeczanin. Atmosfera na sali obrad była wyjątkowo gorąca. Radni z klubów, które są w opozycji do siebie  twardo stali przy swoich stanowiskach.
Próba merytorycznej dyskusji nad budżetem, do której przygotował się specjalną prezentacją prezydent, nie pomogła.

Kluby wspierające prezydenta Koalicja Nowosądecka i Koalicja Obywatelska kładły nacisk na zrealizowane obietnice wyborcze, na oszczędności i dobry stan finansowy kasy miasta. -To co zostało zrobione jest bardzo dobre a czasami imponujące – mówił Leszek Zegzda, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska. Swoje wystąpienie skwitował tym, że klub, któremu przewodniczy będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta miasta.

Natomiast przewodniczący klubu PiS – Wybieram Nowy Sącz radny  Michał Kądziołka używał określeń obraku zaufania. Przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Mularczyk zarzuciła prezydentowi, że dzieli radnych zamiast łączyć. Padały też zarzuty związane z grupowymi zwolnieniami i ich kosztami.

Sytuację utrudnia fakt, że Regionalna Izba Obrachunkowa sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu za 2019 r oceniła pozytywnie ale również udzieliła rekomendacji do negatywnej oceny budżetu sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Przy głosowaniu nad oceną tego budżetu w Komisji Rewizyjnej  sytuacja była podobna, radni mocno podzieleni. Dodatkowo dwaj radni, którym przewodnicząca Komisji nie dała na piśmie treści projektu uchwały przed głosowaniem,  byli tym oburzeni i odmówili udziału w procedurze. Agencja Informacyjna rozmawiała o tym z radnym Józefem Hojnorem https://naszkrakow.com.pl/2020/06/24/jozef-hojnor-radny-z-nowego-sacza-a-ja-oceniam-wykonanie-budzetu-2019-pozytywnie-prezydent-nowego-sacza-ludomir-handzel-uzyskal-oszczednosci/ i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Teresą Cabałą https://naszkrakow.com.pl/2020/06/28/nowy-sacz-komisja-rewizyjna-ocenia-wykonanie-budzetu-z-uwzglednieniem-kryterium-gospodarnosci-i-celowosci-a-ci-radni-stali-sie-rzecznikami-prezydenta-mowi-teresa-cabala/ a także pisała w tekście Budżet, czy gra polityczna.https://naszkrakow.com.pl/2020/06/23/nowy-sacz-budzet-czy-gra-polityczna/

Prezydent oświadczył, że podda się woli mieszkańców w referendum ale zasugerował, aby ich ocenie poddała się również cała Rada Miasta.

MKud

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj