Nowy Sącz: ” Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie budżetu z uwzględnieniem kryterium gospodarności i celowości, a ci radni stali się rzecznikami prezydenta” – mówi Teresa Cabała

0
SONY DSC

Agencja Informacyjna Nasz Kraków – Radny Józef Hojnor  zarzucił Pani pisanie stanowiska Komisji Rewizyjnej  w sprawie oceny realizacji budżetu za 2019  “na kanapie” w domu.  Uważał, że powinna brać w tym udział cała Komisja.

Teresa Cabała – Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 27 maja, 03,05,12 czerwca 2020 roku rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. W posiedzeniach brali udział dyrektorzy poszczególnych wydziałów i przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Skarbnik Miasta. Komisja wysłuchała wyjaśnień  Skarbnika Miasta, dyrektorów i przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy nie na wszystkie pytania udzielili odpowiedzi i stosownych wyjaśnień. Cześć odpowiedzi udzielono w formie pisemnej. Z posiedzeń Komisji sporządzane były obszerne protokoły. W dniu 12.06.2020 po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, Komisja wydała negatywną opinię.  Ktoś musiał wykonać ten trud i przygotować  „Projekt stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczący wykonania budżetu Miasta za 2019 roku” tj.: scalić i opisać wyniki prac Komisji, na podstawie: sprawozdania, protokołów z posiedzeń, wyjaśnień udzielonych w formie pisemnej.

Agencja Informacyjna Nasz Kraków – Rozumiem ale  dlaczego radni nie dostali wyników Pani pracy przed głosowaniem?

 Teresa Cabała – Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17.06.2020 roku odczytałam „Projekt stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczący wykonania budżetu Miasta za 2019 roku”, informując jednocześnie, że jest to wersja robocza i każdy z członków Komisji może wnosić poprawki. Poinformowałam członków Komisji, iż po wypracowaniu stanowiska Komisji wszyscy je  otrzymają.

Agencja Informacyjna Nasz Kraków – Jednak dwóch radnych Józef Hojnor i Maciej Prostko domagało się stanowiska Komisji na piśmie, miało ono wiele  stron i opisywało skomplikowane kwestie budżetu.

Teresa Cabała  – Projekt stanowiska zawarty był na 6 i pół stronach .To nie była dla członków komisji nowa skomplikowana problematyka , wszystko było omawiane na  posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. W tym wypadku radni działali jak rzecznicy prezydenta, a nie oceniali sprawozdanie uwzględniając kryterium gospodarności i celowości wydatków.
Dowodem na to jest, że odmówili też udziału w głosowaniu.

Agencja Informacyjna Nasz Kraków – Twierdzą, że odmówili, bo nie mogli głosować nad projektem uchwały, której nie mogli przeczytać.

Teresa Cabała – Powtarzam Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie budżetu z uwzględnieniem kryterium gospodarności i celowości, a ci radni stali się rzecznikami prezydenta.

Agencja Informacyjna Nasz Kraków – Proponuję to określić jako demokrację. Radni się podzielili co do oceny
realizacji budżetu.

Teresa Cabała –  Tak oczywiście. Proszę pamiętać, że Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Natomiast dokument, który przygotowała Komisja jest stanowiskiem Komisji stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie  nie udzielenia/ udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 rok.  To Rada Miasta podejmie ostateczną decyzję.

Dziękuję za rozmowę.

MKud

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj