Promowanie własnej gospodarki i firm

0

Artykuł ukazał się w Gazecie Obywatelskiej numerze 221 (19 czerwca – 2lipca 2020)

O patriotyźmie gospodarczym,  rozwiązaniach dla gospodarki po kryzysie i otwarciu rynków kapitałowych dla średnich firm mówi Grzegorz Gorczyca działacz  społeczny, członek fundacji Nasz Kraków w rozmowie z Małgorzatą Orczewską.

Jakie czynniki zadecydują ostatecznie o skali kryzysu w polskiej gospodarcze po pandemii?

O pozycji państwa decyduje siła jego gospodarki, dlatego   w odpowiedzi na dzisiejszy  kryzys szereg państw będzie prowadzić politykę protekcyjną, jawnie lub ukrycie faworyzując „swoje” przedsiębiorstwa.

 Czy w  przypadku państw UE  może oznaczać to podważanie i redukcję wspólnego rynku, na rzecz rynków narodowych? 

Jedną z dróg wychodzenia z kryzysu jest zwiększenie krajowego popytu na rodzime produkty. Warto zauważyć, że poczucie potrzeby kupowania głównie towarów krajowych rośnie w okresach kryzysowych. Jeśli pojawia się   zjawisko preferowania  produktu  oferowanego  przez polskiego producenta lub usługę świadczoną przez polskiego usługodawcę, to mamy patriotyzm konsumencki, a nie redukcje wspólnego rynku.  Jeśli mamy możliwość wyboru z kilku jakościowo podobnych produktów różnego pochodzenia, warto zdecydować się na patriotyczny zakup. 

Czym jest patriotyzm ekonomiczno-gospodarczy?

 Patriotyzm dawniej pojmowany był wąsko i ograniczał się do fizycznej obrony Ojczyzny. Dziś patriotyzm  ekonomiczno-gospodarczy, jest  rozumiany jest  jako  opracowanie programu uczciwego i świadomego promowania własnej gospodarki i firm.  Patriotyzm ekonomiczny  wyrażają przedsiębiorcy , którzy poprzez swoją działalność poprawiają polską  rzeczywistość  gospodarczą przez wprowadzenie innowacyjności, zwiększając siłę polskiej gospodarki.

Jakie korzyści osiągnie gospodarka z patriotyzmu gospodarczego? Czy patriotyzm gospodarczy  pokona przepisy unijne?

 Musimy pamiętać, że  to nie przepisy i władza decyduje o sukcesie bądź porażce firm, lecz konsument. Żadne, nawet najbardziej restrykcyjne przepisy stworzone  przez unijnych urzędników, nie zagrożą istnieniu polskich firm, jeśli zdecydowanie będziemy preferować  produkty  i usługi polskie. Poczucie  patriotyzmu  konsumenckiego  należy wzbudzać u konsumentów, bo ostatecznie to  konsument decyduje , czy  podatki trafią  do budżetu i gospodarki polskiej.

 Mija trzeci miesiąc restrykcji sanitarnych. Czy brak planu działania i daty  całkowitego  odmrożenie gospodarki  powinno niepokoić?

 Trzeba mieć świadomość, że  czas trwania całkowitego lub częściowego zamrożenia gospodarki będzie kluczowym determinantem kondycji wszystkich polskich przedsiębiorstw.  Jeśli  całkowite odmrożenie nastąpi w najbliższych tygodniach, to większość firm będzie w stanie– mimo wielu trudności – wrócić na ścieżkę rozwoju. Jeżeli jednak obecna sytuacja będzie trwała dłużej, to może istotnie wpłynąć na strukturę gospodarki – część firm zniknie lub zmieni skalę działalności, a ich rynki zostaną w przyszłości przejęte przez inne podmioty, niekoniecznie polskie.

Jaki procent PKB Polski tworzą przedsiębiorstwa średnie i małe ? Czy dotychczasowy poziom inwestycji przedsiębiorstw gwarantuje dalszy rozwój gospodarczy?

 Przedsiębiorstwa tworzą 75% wartości dodanej brutto w Polsce, w tym 30 p.p. to efekt działania mikrofirm, a prawie 25 p.p. – firm dużych. Pozostałe ponad 20 p.p. wartości dodanej tworzą firmy małe i średnie. Specyfika polskiej gospodarki jest taka, że wytworzyło 70% firm małych  i mikrofirm.  Nadreprezentacja  w naszej gospodarce mikrofirm,  powoduje procentowo  niski poziom inwestycji.  Niezbędnym warunkiem rozwoju jest zwiększenie inwestycji ze strony małych i średnich firm. Bez  znaczącego podniesienia poziomu inwestycji prywatnych nie da się zwiększyć wartości dodanej produkcji zaawansowanej technologicznie.

 Jaką rolę w pokonaniu obecnego kryzysu mogą odegrać rynki kapitałowe?

 Otwarcie rynków kapitałowych dla  dużych i średnich firm, stanowić może skuteczne działanie w kierunku dokapitalizowania i  pozyskania długoterminowych inwestorów. Długoterminowe oszczędności mogą stanowić ważne źródło wsparcia inwestycji w gospodarce.

 Czy kondycja  sektora bankowego w Polsce powinna niepokoić?

 Zyskowność sektora bankowego już od kilku lat jest niższa niż sektora przedsiębiorstw niefinansowych i nie wystarcza do pokrycia kosztu wynajmu kapitału.  W okresie ostatnich trzech miesięcy akcje banków (WIG-Banki) straciły ponad 1/3 wartości, podczas gdy WIG stracił 5%, a spółki branży motoryzacyjnej, która najbardziej ucierpiała w trakcie zamrożenia gospodarki, straciły 8% (WIG-Moto).

 Jakie działania należy podjąć w zaistniałej sytuacji , aby skutecznie złagodzić skutki kryzysu w sektorze bankowym i gospodarce?

Istnieje potrzeba wypracowania  mechanizmu alokacji finansowej, aby  środki dystrybuowane przez banki   trafiały  tam, gdzie  będą mogłyby być najbardziej efektywnie wykorzystane. Kluczowym kryterium sukcesu polskiej gospodarki będzie przede wszystkim to, czy przedsiębiorstwa prywatne zaczną inwestować, nie tylko w kilku rosnących dziś szybko sektorach.

 Inwestycje są siłą napędową każdej gospodarki. Czy kryzys ograniczył  rządowe inwestycje w Polsce?

Obecny rząd  stawia na inwestycje ogólnopolskie  i  lokalne. Budowa Centralnego Poru Komunikacyjnego  i  budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej to inwestycje, które są kołem zamachowym dla polskiej gospodarki na skalę ogólnopolską.  Program  Fundusz Dróg Samorządowych  dysponujący kwotą  6 mld zł. przeznaczony jest dla inwestycji  w drogi lokalne. Program Kolej Plus,  to szereg inwestycji umożliwiających przywrócenie  lub budowę nowych połączeń kolejowych do większych miast.

Sytuacja Jednostek Samorządu terytorialnego w  sytuacji  po pandemii  jest trudna. Czy samorządy sobie poradzą?

Dochody samorządów  są  niższe niż zakładano. Jednak wprowadzane  są programy, które stanowią wsparcie finansowe dla samorządów. Pomoc rządu dla samorządów  jest realizowana w ramach min. tarcz.     Inwestycje prowadzone przez samorządy w ramach zadań własnych stanowią istotny  procent  wszystkich inwestycji w gospodarce polskiej.  W sytuacji kryzysu, wsparcie rządowe dla  inwestycji samorządowych leży w interesie gospodarki jako całości. Inwestycje samorządowe to poprawa koniunktury gospodarczej,  miejsca pracy i ogromne środki na inwestycje.  Jednak  wsparcie dla samorządów  musi być równolegle prowadzone  z przeglądem  i zmian ustaw samorządowych, także w zakresie sprawowanego nadzoru nad samorządami.

 W obecnej sytuacji, samorządy  zmuszone  będą do wdrożenia programów oszczędnościowych. W pierwszej kolejności samorządy winny  zoptymalizować wydatki  na wynagrodzenia,   utrzymanie urzędu  i spółek miejskich.

Konsumenci preferując produkty i usługi polskie,  generują zwiększone  zapotrzebowanie konsumpcji krajowej, przekładającej się na wzrost zamówień i rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy wprowadzając innowacyjność i poszerzając działalność zwiększają siłę polskiej gospodarki. Inwestycje samorządowe i centralne stanowią koło napędowe dla gospodarki po kryzysie pandemii.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj