Kraków: „Bronowice – rejon koncentracji usług” oraz „Wiedeńska” – plany wyłożone

0

Jak podaje krakow.pl, tylko do 13 lipca potrwa wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bronowice – rejon koncentracji usług” oraz „Wiedeńska”. Z dokumentami można zapoznać się – po wcześniejszym umówieniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego albo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Plan „Bronowice – rejon koncentracji usług” obejmuje obszar, na którym zlokalizowane są obiekty komercyjno-handlowe, tworzące centrum usługowe. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w dokumencie zmiany Studium.

Z kolei projekt planu „Wiedeńska” obejmuje obszar objęty Planem Generalnym lotniska Kraków – Balice na lata 2016-2036, określającym kierunki jego rozwoju. Do celów planu należy m.in. określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków – Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy, kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o zawarte w Studium wytyczne, stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Z projektami można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerami: 12 616 8526, 12 616 8542. Projekty znajdują się też na stronach BIP („Bronowice – rejon koncentracji usług”„Wiedeńska”).

Zaplanowano też dyskusje publiczne w sali obrad UMK przy Rynku Podgórskim – 1 lipca o godz. 16.00 porozmawiamy o planie „Wiedeńska”, a 6 lipca o tej samej godzinie o planie „Bronowice – rejon koncentracji usług”.

Uwagi do projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tryb wnoszenia uwag do planu:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj