Gmina Czernichów oczekuje na komisarza

0

W dniu 6 czerwca 2020r. zmarł Szymon Łytek wieloletni wójt gminy Czernichów.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wskutek śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest sporządzona przez lekarza karta zgonu, na podstawie której właściwy urząd stanu cywilnego sporządza akt zgonu.

Stwierdzenie przez komisarza wyborczego wygaśnięcia mandatu równoznaczne jest z odwołaniem zastępców wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu do czasu objęcia obowiązków przez nowego włodarza jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, przekazany za pośrednictwem ministra administracji. 

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj