Radny Andrychowa p. Krzysztof Kubień : „ …wypłacono blisko ćwierć miliona w nagrodach dla kierowników podległych burmistrzowi”

0

O likwidacji szkoły, braku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Andrychowie i braku remontów dróg rozmawiamy z radnym Andrychowa, p. Krzysztofem Kubień. Część I rozmowy.

 Agencja Informacyjna Nasz Kraków: Jest kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Rząd  wspiera przedsiębiorców , a jakie działania pomocowe dla przedsiębiorców uruchomił samorząd  Andrychowa?

Radny Krzysztof Kubień: Do radnych i do burmistrza zwrócili się najwięksi pracodawcy z terenu z apelem o zwolnienie z płacenia podatków  na kilka miesięcy. Jak do tej pory burmistrz nie wykazał żadnej inicjatywy. Jak  na razie nikt nie przygotował nawet propozycji uchwały w tej sprawie! Natomiast pomoc dla przedsiębiorców ze strony  gminy  wydaje mi się jest szczątkowa. Ale gdy potrzeba sponsoringu to do tej właśnie grupy przedsiębiorców zawsze Gmina wyciąga rękę ! I co ciekawe zawsze wsparcie otrzymuje! Teraz gdy  to oni proszą o pomoc nie ma nawet propozycji uchwały pod obrady rady miejskiej A przecież to właśnie rada może takie zwolnienia zatwierdzić. Gmina jednak ( patrz burmistrz z urzędnikami) musi przygotować projekt takiej uchwały i dać radzie pod obrady. Tak to działa w samorządzie. Burmistrz zapowiedział jedynie, że zwolni z czynszu te podmioty gospodarcze, które wynajmują lokale w gminnych nieruchomościach, ale to kropla w morzu potrzeb.

Agencja : Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym. Dla obywatela mieszkańca jednostki samorządowej istotne znaczenie ma   synchronizacja działań rządu i samorządu.

Radny Krzysztof Kubień: To niezwykle ważne aby współpraca między rządem i samorządem przebiegała zgodnie z ustawami i kompetencjami ,  w przeciwnym wypadku tworzy się chaos. Przykładem były ostatnie wydarzenia związane z majowymi wyborami. Niektórzy samorządowcy wręcz oficjalnie zbojkotowali wybory nie udostępniając list wyborczych. W Andrychowie również.  Działanie w sprawie  wyborów można posumować:  „NIE – ja tu jestem Panem!”

Agencja : Szkoła podstawowa nr 3 została zlikwidowana.  Jakie motywy kierowały  radnymi, którzy sprzeciwiali się likwidacji szkoły? Jakie przesłanki przesądziły o podjęciu decyzji szkoły  nr 3 ?

Radny Krzysztof Kubień: Radni, którzy sprzeciwiali się likwidacji szkoły mieli na sercu przede wszystkim dobro dziecka. Wsłuchaliśmy się też w głosy rodziców, którzy chcieli posłać dzieci do mniejszej i przyjaznej szkoły.  Kierowaliśmy się też zapewnieniami Ministerstwa Edukacji  przy tworzeniu reformy, że żadna szkoła nie będzie likwidowana, że względy ekonomiczne nie mogą być przesłanką do likwidacji szkół oraz, że szansę będą miały nawet te najmniejsze. W Andrychowie wbrew temu co mówił burmistrz kierowano się głownie względami politycznymi i miejscowymi układami zależności, bo oszczędności  ekonomiczne wynikające z połączenia obu szkół przy 200 milionowym budżecie są prawie żadne. I tak na te dzieci przychodzi subwencja oświatowa.

Agencja : Jakiego rzędu oszczędności uzyskał burmistrz likwidując szkołę nr3?

Radny Krzysztof Kubień: Likwidując szkołę nr 3 , zaoszczędzono na wynagrodzeniu  sekretarki i dyrektora szkoły.   Dla porównania  mogę  stwierdzić, że kwota , którą tylko w tym roku  burmistrz przeznaczył na nagrody dla urzędników gminnych wystarczyła by na co najmniej dwa lata funkcjonowania szkoły!  

Agencja : Szkołę powołaną trzy lata temu w tym roku z inicjatywy radnych opozycji zlikwidowano?

Radny Krzysztof Kubień:  Żal  więc  jest tym większy, że niestety jako radni Prawa i Sprawiedliwości broniliśmy reformy, którą wprowadził rząd PiS, przeciwko likwidacji była Pani Kurator Barbara Nowak, która doskonale poznała andrychowskie realia. Zawód tym większy, że decyzję podjęto na podstawie danych przedstawionych przez burmistrza bez żadnej wskazanych przez burmistrza okoliczności. Z rodzicami dzieci likwidowanej szkoły, nami radnymi, którzy bronili założeń reformy  i którzy SP 3 de facto 3 lata temu powołaliśmy do życia nikt nawet nie rozmawiał. Wszystko odbyło się jakoś tak dziwnie, jakby za plecami stron najbardziej zainteresowanych!

Agencja :  W tym roku zgłosiło chęć nauki w likwidowanej szkole 35 pierwszoklasistów. Gdzie teraz będą się te dzieci uczyć?

Radny Krzysztof Kubień: Rodzice będą decydować co  teraz zrobią.

Agencja : Pandemia koronawirusa, kryzys gospodarki  i finansów publicznych dotarł do samorządów. Jak radzi sobie Andrychów z sytuacją kryzysową?

Radny Krzysztof Kubień: Sytuacja, która dotknęła właściwie cały świat musiała odbić i nadal jeszcze odbija swoje piętno tutaj na miejscu. Jestem pełen podziwu dla zdyscyplinowania mieszkańców gminy. Zdali egzamin na piątkę. Wiem, że rząd zareagował błyskawicznie i wielu przedsiębiorcom poprzez swoje działania pomógł. W Andrychowie – mam tu na myśli urząd miasta i gminy, jak na razie nie widać oznak kryzysu. Widocznie dlatego, że zaciągane są kolejne kredyty i pożyczki.

Agencja : Gmina Andrychów zadłużona jest na 70 milinów. Czy zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek nie jest ryzykownym działaniem?

Radny Krzysztof Kubień:  Istnieje ryzyko  , że na koniec roku  będzie brakowało środków finansowych. Poza tym z założonych w budżecie gminy na 2020r „ spadają” kolejne inwestycje a mieszkańcy na pytania o remonty dróg najczęściej słyszą od urzędników, że na nic nie ma pieniędzy. Wiem też, że cięcia budżetowe dotykają szkoły na terenie gminy.

Agencja : Gmina Andrychów zaciąga kolejne kredyty i pożyczki, a równocześnie rezygnuje się z inwestycji i remontów dróg. Na co zatem są przeznaczane pieniądze z kredytów?

Radny Krzysztof Kubień:  Zaciągane kredyty i pożyczki przeznaczane są na bieżącą obsługę  kredytów, aby starczyło na utrzymanie urzędu i rzeczy  wynikających z zadań własnych gminy.  Sprzedawane są tez działki gminne ale idzie to dość opornie. Ma to związek z „fuszerką” wykonania terenu pod zabudowę. Boję się o to aby deficyt budżetowy przy tej gospodarce na koniec roku nie wzrósł o kolejne miliony.

Agencja : Sytuacja kryzysu wymusza na samorządach wdrożenie programów oszczędnościowych.  Czy w pierwszej kolejności samorządy  powinny winny  zoptymalizować wydatków   na wynagrodzenia i    utrzymanie urzędu?

Radny Krzysztof Kubień:   Nie ma programów oszczędnościowych ani optymalizacji zatrudnienia w urzędzie. Liczącanieco ponad 40 tys. mieszkańców  gmina  ma  trzech burmistrzów ,  dyrektora biura burmistrza, i  sekretarki.   W kwietniu  br. , a więc już w okresie kryzysu pandemii  wypłacono blisko ćwierć miliona w nagrodach dla kierowników podległych burmistrzowi. Dla wiceburmistrza nagroda dodatkowa 50 tys. zł.

Kryzysu nie widać. Po ostatnich decyzjach burmistrza Tomasza Żaka na pewno nie dotknie administracji gminnej! Na to pieniądze są.

Agencja : Brak nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Andrychowie. Jak został ten problem rozwiązany?

Radny Krzysztof Kubień:  Andrychów nie ma nocnej i świątecznej     opieki zdrowotnej, co w sytuacji epidemii  jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. Niestety od momentu jej likwidacji Tomasz Żak nie zrobił nic aby tę sytuację naprawić. Najczęściej zarzuca mi, że w kampanii w 2018 r obiecywałem przywrócenie  tej formy opieki zdrowotnej. Tak, obiecywałem, bo miałem na to dobry pomysł,  ale z pozycji kompetencji burmistrza a nie radnego!  Kompetencje  radnego są zupełnie inne! Jako radnemu  i to jeszcze radnemu opozycyjnemu wobec burmistrza,  trudno jest podejmować jakiekolwiek kroki. My możemy tylko prosić, pisać i apelować do Tomasza Żaka.

Agencja : Andrychowem zarządza burmistrz przy pomocy dobranych przez siebie współpracowników na kierowniczych stanowiskach. Radni pełnią funkcje kontrolną i uchwałodawczą. Jak w praktyce wygląda kontrola burmistrza przez radnych, skoro przez dwa miesiące  nie można było otrzymać informacji publicznej o kwotach wypłaconych nagród?

Radny Krzysztof Kubień:  Tak powinno być, że radni zgodnie z uprawnieniami są również organem kontrolującym burmistrza. W praktyce wygląda to tak, że burmistrz mający większość w radzie miasta praktycznie robi co chce. Większość kontrowersyjnych uchwał jest przegłosowywanych po myśli burmistrza. Opozycja nie ma nawet czasami możliwości zabrania głosu. Najczęściej wyznaczeni radni popierający burmistrza zgłaszają wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Przewodniczący z ochotą na to łamanie statutu pozwala. Odbywa się to zawsze utartym sposobem. „Armia” radnych burmistrza jest zawsze w gotowości – zablokować pomysły opozycji i nie dopuścić na sesji do dyskusji , słynnym, wspomnianym wcześniej wnioskiem formalnym „wnoszę o zakończenie dyskusji”.  Wyznaczony wcześniej radny  zgłasza wniosek formalny, wniosek wchodzi do porządku obrad „ bez kolejki”, następuje więc od razu  głosowanie  a  wynik  wiadomo jaki  będzie( zgodnie z rozkładem głosów w radzie ) 11 : 10 i po „ zawodach”. Tak to niestety u nas na „dole” w Andrychowie wygląda.   Pozostaje nam jedyna droga jaką jest zapytanie o dostęp do informacji publicznej. I staram się taką informację uzyskiwać. Czasami jest trudno. Bardzo często  w odpowiedzi na pytanie zawarta jest ironia i prywatne wycieczki pod moim adresem czy wręcz obrażanie mnie jako radnego i jako człowieka. To fakt. Powiem tak : dobrze się stało, że wprowadzono ograniczenie ilości kadencji dla włodarzy.  Szkoda jednak , że nie wprowadzono tego od razu. Niestety, przy długim rządzeniu, tworzą się nieformalne „grupy wsparcia”  i patologiczne układy

Agencja :Dziękujemy za rozmowę

Radny Krzysztof Kubień:  Bardzo dziękuję za rozmowę.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj