Sejm uchwalił dodatek solidarnościowy. Otrzymanie dodatku wymaga spełnienia warunków

0
sejm Budynek

Jak podaje money.pl, Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym do zasiłku dla bezrobotnych. Przewiduje on, że do części z nich trafi 1400 złotych. Ustawa przeszła przez Sejm w ekspresowym tempie. Trzy czytania zajęły łącznie kilka godzin. Teraz nad pomysłem prezydenta Andrzeja Dudy pochyli się zdominowany przez opozycję Senat.

Za prezydenckim pomysłem dodatku solidarnościowego  opowiedziało się 430 posłów. Przeciw zagłosowało 15 parlamentarzystów, a 9 wstrzymało się od głosu.

„To właśnie działania pana prezydenta, świadczenia 500+, to właśnie troska o polskie rodziny. W tym momencie, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji to pan prezydent chce pomóc i przedstawia pomysł przy współpracy z rządem” – chwaliła z kolei Andrzeja Dudę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodatek solidarnościowy nie dla wszystkich?

Dodatek będzie przysługiwał wyłącznie osobom, które spełniają poniższe warunki:

 • były zatrudnione na umowę o pracę i z którymi umowa o pracę została rozwiązania po dniu 31 marca 2020 r. lub uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta;
 • posiada okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni;
 • złoży odpowiedni wniosek do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 r.;

We wniosku, jak wymieniono w projekcie, będą musiały znajdować się następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP lub w przypadku jego braku – numery PESEL i REGON;
 • oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego;
 • oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego jej zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek;
 • numer rachunku płatniczego osoby uprawnionej, na który przelewany będzie dodatek; rachunek musi być prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrumentu płatniczego;
 • „inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego”;
 • podpis osoby uprawnionej.

ZUS ma wypłacać dodatek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia „ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”. Pieniądze będą wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek płatniczy.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj