Samorządowe tarcze antykryzysowe. Jak samorządy wspierają przedsiębiorców i mieszkańców?

0

Gdyński Falochron, krakowska Pauza i inne pakiety wsparcia dla biznesu, przygotowane przez lokalne władze, rozrastają się wraz z rozwojem sytuacji. Otwarcie gastronomii i zbliżający się sezon na tzw. ogródki wiedeńskie spowodował, że większość samorządów miejskich dołożyła do swoich tarcz ulgi i preferencyjne stawki za prowadzenie letnich restauracji na świeżym powietrzu. Są też gminy, które nie przygotowały tarczy samorządowej.

Falochron w Gdyni chroni gospodarkę

Władze Gdyni przede wszystkim zajęły się pomocą przedsiębiorcom, ale nie zapomniały też o organizacjach pozarządowych, kulturze, edukacji i sporcie.”Falochron to nazwa symboliczna. Każdy, kto mieszka nad morzem wie, że to mocna konstrukcja, która ma zdolność opierania się wielkiej sile fal i chroni przed nimi nabrzeże” – tak nazwę pakietu tłumaczyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Ma on na celu poprawę płynności firm – obejmuje pomoc związaną m.in. z czynszami, podatkami i opłatami lokalnymi, ale zawiera również narzędzia polityki społecznej i wsparcie doradcze i eksperckie. Przedsiębiorcy mogą uzyskać od miasta ulgi, odroczenia i zwolnienia. Lokalne władze odstąpiły od pobierania czynszów za lokale i grunty dla podmiotów objętych zakazami od marca do końca miesiąca, w którym ustanie zakaz. Dla pozostałych dotkniętych skutkami COVID-19 opłaty obniżyły o połowę. Wszyscy przedsiębiorcy zaś mogą liczyć na możliwość bezodsetkowego odroczenia należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy do trzech miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca po ustaniu zakazów. Z kolei po ustaniu okresu wymienionych ulg i zwolnień samorząd proponuje obniżenie należności o 30 proc. do końca roku. Warunkiem jest utrzymanie liczby miejsc pracy wg stanu z dnia 1 marca 2020 roku i niewypowiadania umowy najmu do końca roku 2020.

Dodatkowo władze Gdyni zapowiedziały, że nie pobiorą od restauratorów czynszu za zajęcie pasa drogowego na ogródki gastronomiczne. Równocześnie zaapelowały do właścicieli prywatnych oraz spółdzielni mieszkaniowych o udzielenie obniżek swoim najemcom.

Pauza wsparciem przedsiębiorców w Krakowie

W Krakowie uznano, że kompleksowy pakiet pomocowy dla lokalnej gospodarki najlepiej określi nazwa Pauza. W ramach zaproponowanych przez miasto ulg przedsiębiorcy mają możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę m.in. w spłacie podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej, podatku od środków transportu. Mogą też liczyć na odroczenie lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Krakowskie władze podkreślają, że na pomoc liczyć mogą także straganiarze i dorożkarze.

Wsparcie dla przedsiębiorców w Lublinie

Władze Lublina pakietem objęły przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. „Jest on uzupełnieniem dla propozycji rządowych i oferuje konkretne propozycje pomocy” – wyjaśnia Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta.

Znalazły się w nim: obniżka stawki czynszu do 90 proc. dla tych, którzy nie prowadzą działalności w związku z zakazami i możliwość obniżenia stawki czynszu do 90 proc. dla tych, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 roku. Zaznaczono też, że w przypadku dzierżaw sezonowych letnich (np. za ogródki gastronomiczne) przedsiębiorcom, którzy nie będą prowadzili działalności, nie będzie za ten okres naliczany czynsz. W przypadku podatków lokalnych istnieje możliwość odraczania terminów płatności lub rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty.

Pomoc przyznana przez Olsztyn do odwołania

Na ulgę w wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu mogą liczyć przedsiębiorcy z Olsztyna. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, zaapelował do innych właścicieli nieruchomości, aby rozważyli możliwość wprowadzenia ulg dla najemców lokali, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Obiecał przy tym, że miejski pakiet pomocowy będzie mógł być przyznany do odwołania.  Restauratorzy, którzy otwierają ogródki wiedeńskie, zapłacą obniżone stawki. W przypadku terenów dzierżawionych bezpośrednio od gminy stawki będą o połowę niższe. Zamiast 16 złotych za m kw. gruntu w ścisłym śródmieściu będzie to 8 złotych. Natomiast na pozostałym obszarze – zamiast 12 złotych, obowiązująca stawka to 6 złotych.

Miasto i Gmina Trzebinia

Przedsiębiorcy zostali poinformowani o możliwości odstąpienia przez gminę od dochodzenia należności za użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność komunalną gminy Trzebinia. Przedsiebiorcy zostali poinformowali o możliwości złożenia wniosku o rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie należności za podatek od środków transportu lub nieruchomości.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Zarządzeniem Nr 80/2020 w sprawie obniżenia stawek czynszu za najem/dzierżawę lokali użytkowych/nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobczyce przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwagi na czasowe zaprzestanie lub znaczące ograniczenie prowadzenia działalności w lokalach/nieruchomościach przez ich najemców/dzierżawców, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19 w Gminie Dobczyce. Szacunkowa wartość pomocy, przy założeniu, że wszyscy najemcy zwrócą się z wnioskiem o obniżenie czynszu z tytułu najmu/dzierżawy lokalu użytkowego/nieruchomości to kwota ok. 48 tys. zł miesięcznie.

Rada Miejska w Dobczycach podjęła Uchwałę nr XX/172/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada Miejska w Dobczycach postanowiła również udzielić pomocy osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i termin płatności raty majowej (upływającej dnia 15 maja 2020 r.)  przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Gminy Brzeszcze nie przewidział żadnej pomocy dla przedsiębiorców

W gminie Brzeszcze nie żadnej formy wsparcia przedsiębiorców i mieszkańców, poza rządowymi tarczami antykryzysowymi.

Miasto sfinansowało nowego Lexusa dla Prezydenta Krakowa

Jak podaje krowoderska.pl, w 2015 roku magistrat zamienił Audi A6 na Lexusa GS300h. W 2020 roku magistrat zamienił samochód Lexus GS300h na Lexusa ES300h Elegance. Zapytani urzędnicy samorządowi tak uzasadniają zakup nowego samochodu:„(…)Pięcioletni samochód nie daje gwarancji bezawaryjnej eksploatacji i bezpieczeństwa pasażerów ze względu na zużycie  materiałów  i podzespołów”.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj