Samorządy: Problemy Krakowa odłożone w czasie

0
Grzegorz Gorczyca

O sytuacji Miasta Krakowa w 2020r. rozmawiamy z Grzegorzem Gorczycą , działaczem społecznym, członkiem fundacji Nasz Kraków.

Agencja Informacyjna Nasz Kraków:  W wywiadzie udzielonym Agencji Informacyjnej  w Warszawie w 2019 roku,  użył Pan stwierdzenia, że „Problemy Krakowa zostały odłożone w czasie”.  Jakie działania lub brak jakich działań  władz Krakowa były podstawą takiej opinii?

Grzegorz Gorczyca:  Już wtedy  zauważalny  był brak działań mających na celu rozwiązanie problemów finansowych  Krakowa. W szczególności chodzi o zwiększenie przychodów . miasta i weryfikacja istotnych kosztów. Porządkowanie finansów powinno być  w czasie, kiedy  sytuacja jest stabilna finansowo.  Wszystkie  braki  i zaniedbania  w sprawach finansów wychodzą w czasie kryzysu.

Agencja:  Po ogłoszeniu pandemii widać  było pozytywne, drobne  ale znaczące  działania samorządu; dotacje dla szpitali, program pauza dla przedsiębiorców czy pomoc seniorom. Obecnie jest już znacznie gorzej:  wygaszone  nocne oświetlenie ulic,  próby likwidacji placówek oświatowych  jakimi są Młodzieżowe Domy Kultury i  poważne kłopoty z  komunikacją miejską w Krakowie , spowodowały, że Kraków zwrócił się do rządu o pomoc.   Problemy finansowe paraliżują działania miasta. Czy   można było uniknąć   obecnej sytuacji finansów Krakowa?

Grzegorz Gorczyca:  Podjęte działania  były pozytywne i mają duże znaczenie pomocowe w kryzysie epidemii. Niestety, późniejsze  oszczędności w dziedzinach  decydujących o bezpieczeństwie  poważnie naruszyło wcześniejszy  pozytywny wizerunek działań władz Krakowa.

Agencja:  W wywiadzie przed rokiem mówił Pan o działaniach Krakowa  w sprawie czystego powietrza i zieleni miejskiej . Czy obecnie można powiedzieć, ze działania były  wystarczające i skuteczne w stosunku do założeń? Czy Kraków zrealizował  plany w tych obszarach?

Grzegorz Gorczyca:  Porównując  Kraków do innych miast,  w tej dziedzinie  Kraków jest  zdecydowanym  liderem. Natomiast oceniając  działania władz Krakowa , trzeba powiedzieć że  są obiektywnie niewystarczające  i zależne od finansów gminy.  Powstaje pytanie, czy  miasto  wykorzystało  wszystkie możliwości  i uzyskania środków  zewnętrznych na realizacje tych projektów?

Agencja:  W 2019r. zwracał Pan uwagę  na brak dialogu władz miasta z mieszkańcami , zmierzającego do wspólnego  wypracowania rozwiązań  istniejących problemów . Aktualnie władze Krakowa pojęły próbę likwidacji MDK-ów , bez konsultacji,  w trybie „nocnym”, próba zmniejszenia dotacji do przedszkoli niepublicznych  co obciąży wyższymi kosztami rodziców. Co według Pana jest powodem braku dialogu z mieszkańcami o tak istotnych sprawach dla mieszkańców?

Grzegorz Gorczyca:  Nazwa,  marka  Nasz Kraków powstała na bazie myśli przewodniej przywrócenia miasta mieszkańcom. Tylko dialog i konsultacje w zakresie często  koniecznych dla miasta  działań oszczędnościowych  pozwoli na utrzymanie dialogu i uczynienie Krakowa miastem mieszkańców.  Reprezentantami  mieszkańców są  radni , radni  dzielnic,  różne zespoły i  komisje. Niezależnie  od reprezentacji z wyborów, należy konsultować  wszystkie działania  w bezpośrednich rozmowach  z mieszkańcami  i  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców.

Agencja:  Na ostatniej sesji prezydent wycofał projekt  uchwał  likwidujących MDK-i , teraz w internecie jest petycja mieszkańca Krakowa  w której wzywa się do rezygnacji z igrzysk  europejskich przez Kraków. Z jednej strony prezydent Majchrowski mówi o ogromnym kryzysie finansów i apeluje do rządu o pomoc, a równocześnie  planuje ogromne wydatki na organizację igrzysk europejskich w Krakowie. Czy to jest  pożądany sposób zarządzania finansami w samorządzie?

Grzegorz Gorczyca: Moje kontakty  z samorządowcami  i doświadczenie z tym związane, wytworzyło u mnie przekonanie, że w każdej opcji w Radzie miasta  sa rozsądni i kompetentni radni. Pamiętajmy , że  do rady Miasta weszli radni niezależniMożemy mieć nadzieję, że ta okoliczność przyczyni się do przywracania Krakowa mieszkańcom.

Agencja:   Czy fakt, że znaczna grupa polityków i pracowników  związanych z Urzędem Marszałkowskim została zatrudniona w spółkach miejskich i instytucjach podległych Prezydentowi może mieć  wpływ na  trudną sytuacje w jakiej znajduje się Kraków?   

Grzegorz Gorczyca: Zatrudnianie na wysokich stanowiskach powinno mieć miejsce  w sposób transparentny i  przejrzysty. Wysokie kompetencje i  kwalifikacje powinny mieć  decydujące  znaczenie w poddanym kontroli społecznej procesie rekrutacji. Nadchodzi czas, aby  o wprowadzeniu takich zmian prawnych, aby mocniej powiązać  piastowanie wysokich stanowisk urzędniczych  powiązane było z odpowiedzialności materialną i prawna za szkody wyrządzone błędnymi decyzjami.

Agencja:  W ramach odmrażania gospodarki , rząd  zezwolił na otwarcie miejsc opieki nad dziećmi. Już wiadomo, ze w Krakowie  przedszkola nie zostaną otwarte  w terminie  wskazanym przez rząd. To kolejny problem rodziców- mieszkańców gminy Kraków. Wszyscy jesteśmy obywatelami jednego państwa, ale to samorządy  realizują politykę państwa wobec obywatela. Czy  brak terminowego „odmrażania” gospodarki w samorządach jest  wyrazem braku spójnej polityki  na linii rząd –samorząd?

Grzegorz Gorczyca: Dla obywatela mieszkańca jednostki samorządowej istotne znaczenie ma   synchronizacja działań rządu i samorządu, a  z tym jest  problem. Mieszkaniec Polski gminnej nie ma skutecznego instrumentu nacisku na władze samorządowe by realizowały  programy lub decyzje rządu.  Jest instytucja zarządu komisarycznego , która ma teoretyczne zabezpieczać mieszkańców  przed niezgodnym z prawem działaniem władz lokalnych. Jest to jednak działanie bardzo rzadko stosowane.

Agencja:  Pandemia koronawirusa, kryzys gospodarki  i finansów publicznych dotarł do samorządów.  Jak radzi sobie w tej sytuacji samorząd Krakowski? Które samorządy poradzą sobie w tej sytuacji?

Grzegorz Gorczyca: W sytuacji kryzysu lepiej  radzą sobie struktury zarządzane kadrami merytorycznie przygotowanymi, z utrzymanym dialogiem społecznym.  Istnieją mocne przesłanki  ki pozwalające  sądzić, że samorząd krakowski porazi sobie w sytuacji tego kryzysu. Jest do tego merytorycznie przygotowany. Potrzeba więcej skutecznego dialogu.

 Trzeba mieć świadomość, że w sytuacji nie przewidzianej przed kilkoma miesiącami potrzebna jest pomoc rządu samorządom i dialog miedzy  rządem i samorządami  dotyczący gospodarki finansowej. Istotne jest także, podjęcie przez rząd   intensywnej  pracy nad nowelizacjami ustaw samorządowymi   i  nad ustawami  regulującymi  kontrolę  samorządu. Jest to  działanie niezbędne w sytuacji obecnego kryzysu.

Agencja:   Mając doświadczenie w zarządzaniu  i wiedzę o  ewaluacji sytuacji Krakowa na przestrzeni kilku lat , może pan wskazać na kierunek  działań, jakie należałoby podjąć w takich samorządach jak Kraków by skutecznie  rozwiązywać nawarstwione problemy  finansowe  samorządu?

Pan Grzegorz Gorczyca: Jeszcze raz powtarzam, że samorząd krakowski    ma kompetencje pod każdym względem aby poradzić sobie z obecnym kryzysem. W takich momentach krytycznych należy działać szybko i  skutecznie. W kryzysie przewagę uzyskują działania zdecydowane  i podejmowane w odpowiednio szybkim czasie.  Brak zdecydowania  i odpowiedniego tempa działań dodatkowo pogrąża gospodarkę i społeczeństwo w głębokim kryzysie. Decyzje muszą już zapaść, by nie było zbyt późno.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj