Tarcza Antykryzysowa: wymaga dopracowania?

0

Jak podaje bcc.org.pl, „nieco ponad 70% przedsiębiorców planuje skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej lub innego wsparcia administracji rządowej i banków” – wynika z internetowego badania opinii BCC, przeprowadzonego w okresie 9-14 kwietnia na grupie 600 przedsiębiorstw.

Przy dostępnych obecnie informacjach nt. założeń tzw. Tarczy Finansowej, chęć skorzystania z zadeklarowanej przez rząd pomocy deklaruje najwięcej małych i średnich firm – 56,5%. Duże firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o III. rodzaj wsparcia – podchodzą z dużą rezerwą do rozwiązań z tarczy antykryzysowej.

ROZWIĄZANIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ KOMENTUJĄ EKSPERCI BCC

Ocena p. Joanna Torbé, ekspertki BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

  1. brak wsparcia dla dużych przedsiębiorców
  2. pracodawcy korzystają z dwóch rozwiązań:z dofinansowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na obniżony wymiar czasu pracy lub przestój albo z dofinansowania, na podstawie umowy ze starostą, na pokrycie kosztów pracy
  3. brak działania prewencyjnego instrumentów pomocowych tarczy

Wnioski:instytucje tarczy wymagają dopracowania tak, aby działały jak narzędzie, które pozwala uniknąć zwolnień i faktycznie ratować miejsca pracy.

Ocena p. Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

  1. rozwiązania Tarczy Antykryzysowej oceniane są przez biznes, jako dalece niewystarczające
  2. brak realnego wpływu na sytuację przedsiębiorstw
  3. brak realnego poluzowania działania gospodarki
  4. rozwiązania tarczy nie zmniejszają wysokiego ryzyka niewypłacalności wielu firm w najbliższej perspektywie
  5. rozwiązania tarczy są napisane de facto dla mikrofirm i to nie wszystkich
  6. wykluczenie z tarczy mikrofirm, w sytuacji posiadania przez przedsiebiorcę innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Wnioski: „Należy zatem zliberalizować obecne przepisy, a przede wszystkim uruchomić szeroki strumień budżetowych pieniędzy wspomagających biznes, co pomoże przetrwać ten trudny czas. Pamiętajmy, że obecna sytuacja firm nie jest wynikiem błędów czy złego zarządzania przedsiębiorców. Biznes się odbuduje, potrzebuje jedynie realnej pomocy. Pieniądze dla przedsiębiorców rząd powinien potraktować jak inwestycję, która z pewnością zwróci się m.in. w podatkach, jak tylko sytuacja się unormuje. Masowe bankructwo firm oznacza zaś ogromne kłopoty budżetu i nas wszystkich. BCC apeluje, ratujmy biznes!”

Propozycje Przedsiębiorców:

Działania wspierające biznes i gospodarkę rekomendowane rządowi:

– Właściwe zaadresowanie środków z tzw. tarczy, które często idą nie tam gdzie trzeba.

– Zapewnienie realnego wsparcia na uproszczonych zasadach, bez mnóstwa wyłączeń i kruczków prawnych, które utrudniają, a często uniemożliwiają otrzymanie szybkiej pomocy finansowej, aby zachować płynność, a na pewno wydłużają ten proces, co nie służy ani urzędnikom weryfikującym, ani przedsiębiorcom wnioskującym.

– Zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości Tarczy Finansowej (wypowiedzi premiera) dotyczących „pożyczek” na zapewnienie płynności – chodzi o klasyfikację przedsiębiorstw. Uproszczenie procedur bankowych. Dzisiaj potrzebne są pieniądze, więc uruchomienie wszystkich możliwych instrumentów, które pozwolą przedsiębiorstwom na finansowanie działalności jest obecnie najważniejsze.

– Szybszy zwrot VAT (dot. JPK).

– Zwolnienie z VAT, w sytuacji nie otrzymania płatności od kontrahenta.

– Zmniejszenie podatku VAT do 15%.

– Uproszczenie do minimum systemu podatkowego i włączenie do niego składek na ubezpieczenie społeczne.

– Natychmiastowe uruchomienie kredytów, w dużej części bezzwrotnych, całkowita zrezygnowanie z ZUS bez warunków wstępnych oraz rezygnacja z podatków od nieruchomości.

– Uruchomienie inwestycji krajowych, skrócenie terminów płatności, zadbanie o podwykonawców.

– Utrzymanie miejsc pracy poprzez gwarancje wsparcia w zamian za brak zwolnień plus kredyty płynnościowe.

– Przeniesienie środków wydatkowanych na fikcyjne działania rządu do samorządów.

– Ogłoszenie listy planowanych przetargów publicznych ze sfery budżetowej na najbliższe 6 miesięcy, z gwarancją zabezpieczenia na te cele środków przez państwo. Dawałoby to realną szansę pracy dla dużej liczby firm. Działania powinny obejmować inwestycje w takie fragmenty gospodarki jak: drogi, koleje, szpitale, szkolnictwo, żłobki, przedszkola, infrastrukturę mediów miast i wsi. Zamiast recesji można po ustaniu pandemii koronowirusa zaproponować ożywienie gospodarcze kraju. To kwestia mądrego planu i jego konsekwentnej realizacji. Dobrze stymulowana odpowiednimi przepisami gospodarka, może być pozytywnie przewidywalna, zamiast czarnej wizji kryzysu.

– Ułatwienie zatrudniania pracowników z Ukrainy na czas nieokreślony.
Zwiększenie kredytowania firm z gwarancjami państwa.

– Pomoc przy finansowaniu i utrzymaniu płynności bieżącej działalności firm oraz realizacji rozpoczętych już inwestycji.

om

Fot:EEN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj