Prezes Pekao Marek Lusztyn: Ceną za hibernację gospodarki i utrzymanie miejsc pracy będzie wzrost długu publicznego

0

W wywiadzie udzielonym Business Insider Polska, Prezes Pekao Marek Lusztyn zapowiedział działania pomocowe dla klientów banku, wyraził opinię o polskim długu publicznymi i stabilności złotego.

Wsparcie dla klientów banku

„Uważam, że Banki mają teraz szczególną rolę i odpowiedzialność.Powinny wesprzeć klientów w tym trudnym czasie i jednocześnie chronić interesy pozostałych interesariuszy, także inwestorów i deponentów. Jedno nie wyklucza drugiego. My szukamy metod, jak wspierać teraz naszych długoletnich klientów. Sytuacja wymusza pewne inne podejście do kryteriów i oczywiście idzie za tym duża odpowiedzialność za los portfela kredytowego.” – mówił Marek Lusztyn

Bank wprowadzi 11 programów pomocowych dla firm różnej wielkości

„Oczywiście należy pamiętać, że pomoc nie zawsze oznacza odroczenie spłaty rat kredytu – czasem odpowiednim wsparciem są kredyty obrotowe czy pożyczki z rządowymi gwarancjami. W sumie planujemy uruchomić w banku 11 różnorakich programów pomocowych dla firm różnej wielkości, które wykorzystują zarówno krajowe środki publiczne, jak i fundusze europejskie.” – powiedział.

Polski dług publiczny jest jednym z niższych w Europie

„Polski dług publiczny to obecnie około 47% PKB. Jest to jeden z niższych wskaźników w Europie i bezpieczny punkt startowy w czasie kryzysu. Oczywiście, ten wskaźnik długu we wszystkich krajach dotkniętych epidemią wyraźnie wzrośnie, zarówno z powodu dodatkowego zadłużenia zaciąganego na potrzeby walki z ekonomicznymi skutkami pandemii jak i z powodu poziomu spadku poziomu PKB, w wielu krajach największego spadku PKB od II wojny światowej. Będzie to cena, jaką musimy zapłacić za hibernację gospodarki i utrzymanie zatrudnienia.” – mówił w wywiadzie Prezes.

Niskie koszty obsługi kredytów dla firm

„Niższe stopy procentowe to niższe koszty obsługi kredytów – z tego przedsiębiorstwa powinny się cieszyć, szczególnie że tak niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Ujemne realne stopy procentowe są zresztą korzystniejsze dla kredytobiorców niż dla oszczędzających, bo koszt obsługi kredytu jest „rozwadniany” coraz większymi nominalnymi dochodami.” – powiedział Marek Lusztyn.

Stabilność złotego zachowana

„Złoty pozostaje stabilny i inwestorzy wydają się widzieć zasadność nadzwyczajnych działań podjętych przez rząd i NBP. Korzystamy też na ogólnej poprawie globalnych nastrojów wraz z mijaniem szczytu zachorowań w kolejnych krajach. Prawdopodobnie najważniejsze dla inwestorów jest to, która gospodarka pierwsza ograniczy skalę pogorszenia koniunktury i najszybciej powróci do fazy wzrostu.” – prognozuje Marek Lusztyn.

Rynek nieruchomości w Polsce

Jest jasne, że popyt na nieruchomości w najbliższym czasie spadnie. Gospodarstwa domowe będą odkładać pewne decyzje na później, modyfikować lub całkowicie rezygnować. Pamiętajmy też, że w świecie zerowych stóp procentowych mieszkania będą istotną i w długim terminie atrakcyjną klasą aktywów. Ważne jest też, aby pamiętać, że w Polsce cały czas mamy deficyt mieszkań – na tysiąc osób przypada 366 mieszkań, przy średniej europejskiej 460, mamy więc cały czas niezaspokojony naturalny popyt. – wyjaśnił Marek Lusztyn

om

Fot:money.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj