Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej:”Lekarze powinni mieć możliwość zlecenia testu sobie oraz innemu personelowi medycznemu nawet bez wystąpienia objawów zakażenia czy udokumentowanego kontaktu z osobą zakażoną”.

0
szczepienie w pandemii

W czasie pandemii brakuje jednoznacznych wskazań, kto i kiedy może zlecać testy

Jak podaje Polityka Zdrowotna,Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się kolejny raz do Głównego Inspektora Sanitarnego o jednoznaczne określenie, który lekarz może wystawić zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa i na podstawie jakich kryteriów klinicznych lub epidemiologicznych powinien to zrobić.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zażądał jednoznacznego określenia, że zlecenie może wystawić każdy wykonujący zawód lekarz bez względu na miejsce i formę zatrudnienia oraz wskazania, w jakiej sytuacji jest to uzasadnione.

Dostęp lekarzy do rutynowych badań warunkiem skutecznej walki z pandemią

Prezes NRL podkreślił, że lekarze powinni mieć możliwość zlecenia testu sobie oraz innemu personelowi medycznemu nawet bez wystąpienia objawów zakażenia czy udokumentowanego kontaktu z osobą zakażoną. „Ze względu na dużą liczbę zakażeń w kraju oraz bezobjawowego przebiegu infekcji u ok. 80  proc. zakażonych, wykonywanie testów członkom personelu medycznego powinno być działaniem rutynowym i cyklicznym, a przez to skutecznie zapobiegającym rozszerzaniu się zakażeń. Przy niskich zasobach kadrowych jest to konieczne, aby nie ograniczać dostępności leczenia pacjentom innych schorzeń” – wskazał prezes Rady.

„Wszystkie te trudności czy wątpliwości powinny zostać wyjaśnione przez właściwe władze publiczne, a wyjaśnienia przekazane lekarzom, aby mogli skutecznie zajmować się pacjentami” – podkreśla A. Matyja.

Pierwsza trudność:

Jak podaje Polityka Zdrowotna, niewykorzystywana jest dostępna od niedawana zwiększona liczba testów. Przyczyna braku wykorzystania możliwości testowania leży w braku właściwej komunikacji organów państwa odpowiedzialnych za prowadzenie walki z epidemią ze środowiskiem lekarskim.

Druga trudność:

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wyraźnie wskazuje, na brak odpowiedzi na pytania kierowane władz publicznych dotyczące walki z epidemią.

„Według Prezesa NRL , odpowiedzi na pytania jak walczyć z epidemią lekarze powinni otrzymać od władz publicznych.” – czytamy.

Trzecia trudność:

Wszyscy członkowie personelu medycznego powinni mieć dostęp do rutynowo wykonywanych testów by móc skutecznie zapobiegać rozszerzaniu się zakażeń. Personel medyczny może być zakażony i przechodzić bezobjawowo zakażenie i roznosić epidemię na wszystkich pacjentów zgłasających się po pomoc lekarską. Jak podaje Polityka Zdrowotna,chorzy na koronawirusa przechodzący zakażenie bezobjawowo mogą stanowić w Polsce , 80  proc, zarówno wśród pacjentów jak i wśród lekarzy.

„Ponadto poruszył kwestię lekarzy, którzy chcą korzystać z możliwości wykonania testów, ale napotykają przy tym na prozaiczne problemy dot. m.in. sposobu pozyskania wymazówek, możliwych miejsc dokonania pobrania oraz przekazania próbek do laboratorium.” – chorymi na koronawirusa bezobjawowo którzy mogą stanowić w Polsce , 80  proc.

Ilu pracowników służby zdrowia jest zakażonych i nieświadomie przekazuje zakażenie pacjentom?

Jak podaje Gazeta Prawna pl., „Środki ochrony osobistej nie tylko pomagają zapobiegać transmisji koronawirusa, ale przede wszystkim pozwalają zadbać o najcenniejszy zasób – ludzki. O lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, słowem wszystkich, którzy z koronawirusem walczą na pierwszym froncie. Tymczasem wiemy, że środków ochronnych jest za mało, a nie wiem, ilu pracowników ochrony zdrowia jest zakażonych i ilu przebywa w kwarantannie. Nie wiemy więc kiedy walka z wirusem przestanie być możliwa”.

„Problem polega na tym, że Polsce nikt nie rozpisał wytycznych w sprawie epidemii, a one są dosyć jasne: ograniczenie w liczbie miejsc pracy, wprowadzenie systemu rotacyjnego, by lekarze z jednej zmiany nie mieli kontaktu z lekarzami z drugiej zmiany, kierowanie osób z podejrzeniem choroby do stacji epidemiologicznych lub do szpitali zakaźnych i wreszcie niedopuszczanie do pracy osób z jakimkolwiek podejrzeniem zakażenia. Muszę przyznać, że częściej spotykam się z niedopuszczeniem do pracy w sklepach niż w placówkach ochrony zdrowia” – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog

„Efekt koronadomina jest coraz bardziej prawdopodobny. Codziennie otrzymujemy co najmniej jeden telefon od lekarza, który został skierowany na kwarantannę, ale któremu nikt nie wykonał testu na obecność koronawirusa. Dostajemy także telefony od lekarzy, którzy mówią na przykład, że jutro wychodzą z kwarantanny i dalej nie mają wykonanego testu i nie wiedzą, czy jak wrócą do pracy to czy będą zarażać. Lekarze mogliby szybciej wracać do pracy, bo po tygodniu i dwóch negatywnych wynikach testu kwarantanna może zostać skrócona do siedmiu dni, ale rzadko się tak postępuje nikt tych testów nie wykonuje, a pracownicy ochrony zdrowia wciąż nie są traktowani priorytetowo „– mówi Maria Kłosińska, rzecznik prasowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Personel medyczny bez badań ma wykonywać szczepienia u dzieci w trakcie którego może dochodzić do transmisji zakażenia koronawirusem?

Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali komunikat w sprawie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19 z rekomendacją wznowienia bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.

„W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem”

Co jest podstawową zasadą bezpieczeństwa w dobie pandemii? Badania potwierdzające brak zakażenia, a dostępu do takich badań personel medyczny nie ma i mieć w najbliższym czasie nie będzie.

Jak podaje Fakt.pl, Minister Zdrowia Rafał Szumowski głosował za odrzuceniem testów dla lekarzy.

Gazeta pytała ministra o powody takiej decyzji odpowiedzi udzielał jednak nie minister, lecz rzecznik resortu zdrowia : „Zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia personel medyczny w Polsce ma szybką ścieżkę testowania pod kątem koronawirusa. Każdy, kto miał kontakt z osobą zakażoną lub podejrzana o zakażenie, ma możliwość wykonania testu w trybie pilnym – odpowiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.”

Problemem jest kontakt z chorymi bezobjawowymi, u których nie można podejrzewać zakażenia , ale można się zakazić i przenosić na inne osoby zakażenie. I tu nie ma żadnej ścieżki dla pracowników medycznych.

Już obecnie zakażenia w służbie zdrowia poważny problem

Jak podaje Fakt.pl,w Polsce aż 30 procent zakażeń koronawirusem to zakażenia szpitalne. Pacjenci w placówkach służby zdrowia zakażają się od innych pacjentów i od personelu. Najtragiczniejszym przykładem szerzenia epidemii był szpital w Grójcu, w którym zachorowali członkowie personelu i pacjenci. Jedna z pielęgniarek przeniosła wirusa do Domu Pomocy Społecznej, w którym pracowała na dodatkowej umowie.

„brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2)”.

Jak podaje Medonet, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat o wznowieniu obowiązkowych szczepień informując, że , że można szczepienia przeprowadzać, jeżeli „brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2)”.

Ponadto mogą się im poddać, jeżeli „zarówno dziecko, jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19”.

Czy nieprzebadany personel medyczny w kierunku zakażenia koronawirusem spełnia wymóg Ministerstwa Zdrowia potwierdzenia braku kontaktu z osobą zakażoną : „brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19”.

W przypadku bezobjawowych zakażeń nie wiadamo czy kontakt z chorym był czy nie było. Badać personelu medycznego nikt nie zamierza, Sejm odrzucił tę możliwość, skazując polskie dzieci, na bardzo niepewny los. Dziecko razem ze szczepionką może otrzymać koronawirusa od zakażonego personelu medycznego.

Personel medyczny , pozbawiony badań prewencyjnych w czasie epidemii ma wykonywać szczepienia prewencyjne u dzieci?

Jak zwiększy się ilość zakażeń koronawirusem, gdy rodzice i opiekunowie będą przychodzić z dzieckiem na szczepienia wykonywane przez zakażony bezobjawowo personel medyczny i sami ulegną zakażeniu?

Nie można dziecka zaszczepić korzystając z teleporady, tu musi być bezpośredni kontakt z pracownikami medycznymi. Szczepienie to zabieg medyczny. Wykonujący je personel musi być zdrowy, zwłaszcza w czasie epidemii. Personel medyczny nie ma dostępu do badań prewencyjnych. Każdy z personelu medycznego jest narażony na zakażenie także bezobjawowe, które przekaże pacjentom nieświadomie.

om

Fot. TVP Poznań

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj