Wojewoda Małopolski wyznacza pięć izolatoriów w Krynicy. Najbliższy oddział zakaźny oddalony 40 km od izolatorium.

0
pięc izolatoriów w krysnicy

Wojewoda Wydaje polecenia utworzenia izolatoriów, później prowadzi rozmowy w tej sprawie

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik  wydał polecenie utworzenia i prowadzenia pięciu izolatoriów w Krynicy-Zdroju, małej gminie o charakterze uzdrowiskowo-turystycznym.  Po kilku dniach od wydania  polecenia przez Wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika,  tj. 14-04  zostały podjęte wspólne rozmowy  z udziałem  wice wojewody małopolskiego, burmistrza miasta, prezesa UKŻ dyrektorów Sanatorium MSWiA oraz Szpitala Wojskowego, a także dyrektorów szpitali, krynickiego i nowosądeckiego, których celem miało być doprowadzenie do podpisania umowy w tej sprawie.

Izolatorium bez dostępu do oddziału zakaźnego w terenie bez przypadków zachorowań na COVID-19

„Polecenia utworzenia  izolatoriów zostały wydane  bez wcześniejszej konsultacji z  władzami gminy. Gmina Krynica nie  ma przypadków zachorowania na COVID-19. Nie mam wiedzy  czy umowa na utworzenie pięciu izolatoriów w Krynicy została już podpisana.”  – mówi Burmistrz  Krynicy p. Piotr Ryba.

 Jak podaje Sądeczanin.pl, kryterium wytypowanie gminy jako miejsca lokalizacji izolatoriów, było władanie przez Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa obiektami,  w których wojewoda zlokalizował izolatoria.

Izolatorium oddalone 130 km od laboratorium i 40 km od najbliższego oddziału zakaźnego

 Szpital w Krynicy  jest małym szpitalem, bez oddziału zakaźnego. Szpital w Nowym Sączu jest  oddalony, od Krynicy o ok. 40 km. Problemy  jakie ma  Nowy Sącz z badaniami na koronawirusa opisywaliśmy w artykule: https://naszkrakow.com.pl/2020/04/08/malopolskastaly-wzrost-liczby-zgonow-u-osob-z-potwierdzonym-zakazeniem-koronawirusem-spadek-liczby-wykonywanych-badan-w-nowym-saczu/   W izolatorium mają przebywać osoby wymagające nadzoru lekarza specjalisty chorób zakaźnych  i badań  na obecność koronawirusa. W Krynicy nie ma oddziału zakaźnego, a badania w kierunku koronawirusa wykonywane są w Krakowie oddalonym o 130km od Krynicy.

Niewykorzystane izolatoria w Krakowie?

Pisaliśmy  w art. z 01-04-2020r., że Szpital Uniwersytecki w Krakowie udostępnił na potrzeby izolatoriów dwa obiekty. Mowa tu o budynkach przy ul. Śniadeckich nr 2 oraz nr 10, wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz łóżka dla chorych. Kwestia zapewnienia nadzoru i opieki nad mającymi trafiać tam pacjentami oraz kwestia ich wyżywienia pozostaje w gestii wojewody – tłumaczy Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.  

Czy izolatorium udostępnione przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wykorzystane?

Ponadto w Krakowie są dwa izolatoria zlokalizowane w hotelu Wyspiański i w hotelu Alf.

Na terenie małopolski wystepują problemy z pobieraniem wymazów i wykonywaniem badań co opisywaliśmy   w art. z dnia 15 04-2020r.  https://naszkrakow.com.pl/2020/04/15/malopolska-niewykorzystana-przepustowosc-laboratoriow-wykonujacych-badania-w-kierunku-koronawirusa-osoby-w-kwarantannie-nie-maja-robionych-badan-na-koronawirusa/.

Puste izolatoria , opłata za gotowość do przyjęcia pacjentów?

Jak podaje krynica-zdrój.net, Ustalenia dotyczące izolatoriów zapadały na szczeblu wojewody, bez jakiegokolwiek udziału Gminy, czy chociażby pytania Gminy o zdanie i opinię w tej sprawie. Polecenia wojewody posiadają rygor natychmiastowej wykonalności. Wyznaczone izolatoria w Krynicy-Zdroju mają otrzymywać świadczenie już za samą gotowość, bez przyjmowania osób chorych.

om

Fot. Sądeczanin info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj