Małopolska: Izolatoria dla pacjentów zakażonych koronawirusem

0

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło , że w każdym z województwie zostaną utworzone tzw. izolatoria.

Izolatoria – nowe placówki do walki z pandemią w Polsce

Na izolatoria będą przeznaczone hotele, hostele, akademiki i  sanatoria lub jak to ma miejsce w Krakowie, budynki po dawnej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego. Izolowani pacjenci będą mieć zapewnioną opiekę medyczną i posiłki.

Chodzi o to, aby znajdowały się blisko szpitali jednoimiennych lub innych szpitali zakaźnych i placówek, które dysponują oddziałami zakaźnymi. To właśnie personel medyczny tych szpitali będzie opiekował się izolowanymi pacjentami.

Kiedy pacjent trafi do izolatorium?

Trafiać tam będą zarażeni pacjenci, którzy chorobę przechodzą łagodnie lub tacy, którzy jej najcięższy moment mają już za sobą, ale  czekają jeszcze na pełne wyzdrowienie.

W Krakowie już są izolatoria wskazane przez Szpital uniwersytecki

Małopolskie Izolatorium przygotowane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie czeka na pierwszych pacjentów

Obiekty, które będą pełnić rolę izolatoriów mają wskazywać wojewodowie. Jak informuje biuro prasowe wojewody małopolskiego: prace nad uruchomieniem izolatoriów są w toku.

W rzeczywistości w Małopolsce to dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego przejął inicjatywę i zrealizował rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej  sprawie.

– Szpital Uniwersytecki w Krakowie udostępnił na potrzeby izolatoriów dwa obiekty. Mowa tu o budynkach przy ul. Śniadeckich nr 2 oraz nr 10, wyposażonych w niezbędny sprzęt oraz łóżka dla chorych. Kwestia zapewnienia nadzoru i opieki nad mającymi trafiać tam pacjentami oraz kwestia ich wyżywienia pozostaje w gestii wojewody – tłumaczy Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Aby stać się izolatorium, każdy z tych obiektów musiał spełnić kilka warunków. Wskazuje je Minister Zdrowia w rozporządzeniu. Przepisy mówią, że każdy izolowany pacjent musi mieć zapewnione:

  • osobny pokój z łazienką
  • opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium
  • trzy posiłki dziennie.

Ważne!

Jeśli izolowany pacjent, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymaga opieki drugiej osoby, jej pobyt razem z izolowanym jest możliwy. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz kierujący pacjenta do  izolatorium. zatem osoby niepełnosprawne , niesamodzielne lub dzieci maja prawo do opieki osób bliskich w trakcie pobytu w izolatorium.

Kto sprawuje nadzór medyczny nad pacjentami w izolatorium?

Stan zdrowia osób przebywających w izolatorium jest monitorowany przez personel medyczny. Przynajmniej dwa razy dziennie ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanym czuwa również lekarz, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej, np. przez telefon. W izolatorium pobiera się także wymazy do badań na obecność koronawirusa. Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

Listę izolatoriów opublikuje Wojewoda

Listę obiektów, które zostaną przeznaczone na izolatoria publikuje wojewoda. Każdy z tych obiektów, zanim znajdzie się w wykazie wojewodów, jest sprawdzany m.in. przez Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, pod  kątem spełnienia standardów wskazanych przez Ministra Zdrowia. Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje NFZ. Dzienny koszt pobytu w  izolatorium oszacowano na na 125 zł. Środki z NFZ trafią najpierw do  szpitali, które opiekują się izolowanymi pacjentami. Następnie zostaną przekazane przez szpitale do izolatoriów, które dla tych placówek medycznych, są podwykonawcami.

om

Fot. Anna Kaczmarz, Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj