Braki kadrowe i niewystarczająca ilość środków higienicznych – powodem ograniczenia działalności małopolskich szpitali

0

Jak podaje Radio Kraków.pl związku z koronawirusem szpitale w Małopolsce ograniczają działalność. Powodami są braki kadrowe i zwiększone ryzyko zakażenia z powodu niewystarczającej ilości środków higienicznych, takich jak maseczki, rękawiczki i fartuchy chirurgiczne.

Placówki decydują się ograniczyć działalność w różnym stopniu, w zależności od profilu działalności.

Wojewódzkie podmioty lecznicze

Szpitale wieloprofilowe:

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie (www.lukasz.med.pl)

– Wstrzymane zostają planowe przyjęcia na oddziały

– Poradnie specjalistyczne pracują w trybie telefonicznym ((nie dotyczy pacjentów onkologicznych, do kontroli po SOR i po zabiegach operacyjnych)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Bez zmian będą wykonywane badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla pacjentów onkologicznych.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (www.szpitalnowysacz.pl)

– Do do odwołania zawiesza zabiegi planowe. Są jednak wyjątki.  Zgodnie z planem będą się odbywały tylko zabiegi dla pacjentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Ginekologii Onkologicznej. Wykonywane będą też oczywiście zabiegi i operacje dotyczące pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Wszelkie inne planowane zabiegi i świadczenia medyczne zostały wstrzymane do odwołania.

– Do odwołania nieczynne będą również punkty pobrań materiału do badań analitycznych. Zamknięto także poradnię rehabilitacyjną, pracownię fizjoterapii oraz dzienny oddział psychiatryczny.

–  Ograniczono również działalność poradni specjalistycznych szpitala. Osoby, które nie wymagają wizyt u lekarza mogą korzystać z teleporad.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (www.szpitaljp2.krakow.pl)

– Wstrzymane do odwołania zostają planowe przyjęcia na oddziały zabiegowe i zachowawcze

– Wstrzymane do odwołania zostają planowe przyjęcia w poradniach oraz badania diagnostyczne

– Nie dotyczy to pacjentów onkologicznych i przypadków ratowania życia

– Zakaz odwiedzin

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie (www.dietl.krakow.pl)

– Wstrzymane do odwołania zostają świadczenia w pracowniach diagnostycznych

– Zawieszone zostało udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych

– Poradnie specjalistyczne pracują w trybie telefonicznym

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (http://www.szpitalrydygier.pl/)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

Szpitale o profilu psychiatrycznym:

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie (www.babinski.pl)

– Od poniedziałku oddziały dziennie pracują w trybie tele-opieki (przez telefon, skype)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Wstrzymane zostały cotygodniowe wizyty duszpasterskie

– Zawieszone badania sądowo-psychiatryczne

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie (www.szpital.info.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin (w sytuacjach wyjątkowych decyduje ordynator oddziału)

Szpital o profilu dziecięcym:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie k. Krakowa (https://www.dzieciecyszpital.pl/)

– Wstrzymane do odwołania zostało wykonywanie badań odpłatnych

– Wstrzymane do odwołania przyjęcia na oddziały dzienne i zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów zewnętrznych

– Pacjenci skierowani w trybie pilnym, oczekujący na wizytę pierwszorazową, proszeni są o kontakt telefoniczny z lekarzem poradni, który zdecyduje o trybie przyjęcia. Lekarze poradni są dostępni w godzinach wcześniej wyznaczonych na wizytę.

– Wstrzymane do odwołania zostały wizyty w poradniach rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, eurologicznej i logopedycznej

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

Szpitale o profilu rehabilitacyjnym:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (www.kcr.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ (www.rehabilitacja-krzeszowice.pl)

– wstrzymane zostały przyjęcia planowe w ambulatorium oraz na oddziały dzienne rehabilitacyjny i kardiologiczny

– wstrzymane zostały planowe porady w poradniach rehabilitacyjnej i kardiologicznej

– nie dotyczy pacjentów przebywających na Oddziale Ogólnoustrojowym oraz Neurologicznym w trybie stacjonarnym

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem (www.rehabilitacja.zakopane.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Przyjęcia do Szpitala odbywają się planowo

Szpital udzielający świadczenia w zakresie okulistyki:

Wojewódzki Szpital Okulistyczny (www.wso.krakow.pl)

– Na teren szpitala są wpuszczani wyłącznie pacjenci, bez osób towarzyszących, zakaz odwiedzin

– Przy wejściu do szpitala mierzona jest temperatura. W przypadku gorączki lub objawów infekcji świadczenia nie będą udzielane

Szpital udzielający świadczenia w zakresie chorób płuc:

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły (www.wschp.pl)- Do 29 marca ograniczone zostały przyjęcia do poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Rehabilitacyjnej

– Do 29 marca ograniczone zostały przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz do Rehabilitacji Ambulatoryjnej

– Obowiązuje zakaz odwiedzin 

– Punkt pobrań krwi świadczy usługi tylko dla pacjentów Szpitala

Powiatowe stacjonarne podmioty lecznicze

1.    Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (www.pszs.eu)

– Od poniedziałku wstrzymane są przyjęcia na oddziały i do poradni specjalistycznych

– Obowiązuje zakaz odwiedzin  

2.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (www.szpitalmyslenice.pl)

– Od poniedziałku wstrzymane zostają przyjęcia planowe na oddziały

– Wstrzymane zostają planowe zabiegi

– Lekarze w poradniach udzielają tele-porad

3.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (www.szpital-bochnia.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

4.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach (www.spzoz.proszowice.pl)

– Do odwołania wstrzymane zostały zabiegi operacyjne

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

5.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku (www.spzoz-brzesko.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Dzienny Dom Opieki Medycznej w SPZOZ zawiesza działalność

– czasowo zawieszone jest funkcjonowanie chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego

6.   Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (www.ssz.tar.pl)- Wstrzymane zostają planowe przyjęcia na oddziały i do poradni, poza pacjentami onkologicznymi

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Wstrzymanie wykonywania planowych badań endoskopowych

– Wstrzymanie badań laboratoryjnych dla pacjentów spoza Szpitala – pacjenci posiadający skierowanie na badania laboratoryjne (przypadki ostre) z poradni specjalistycznej tutejszego Szpitala będą mogli je wykonać w gabinecie zabiegowym przy poradniach specjalistycznych (Budynek E – parter)

– Zawieszone zostaje przyjmowanie wniosków i wydawanie kserokopii dokumentacji medycznej

– Badania diagnostyczne (rezonans magnetyczny, tomografia, ultrasonografia i rentgenodiagnostyka) wykonywane będą zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

7.  SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (www.szpital-krynica.pl)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Punkty pobrań laboratorium diagnostycznego w Krynicy i Muszynie zostały zamknięte do odwołania

8.   Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (www.narutowicz.krakow.pl)- Odwołane zostały wizyty w poradniach specjalistycznych (z wyjątkiem pacjentów onkologicznych, po operacjach i kobiet w ciąży)

– Wstrzymane zostały przyjęcia na oddziały zabiegowe

– Odwołane zostały zajęcia w szkole rodzenia

– Zamknięty jest Punkt Poboru Materiału do Badań

– Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można wysyłać jedynie przez Pocztę Polską lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szpitala

– Odwołane turnusy rehabilitacyjne w Pracowni Fizjoterapii

9. Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana

w Oświęcimiu (www.szpital.oswiecim.pl)

– Wstrzymane zostało wykonywanie planowych zabiegów

– Wstrzymane zostały przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze  oraz porody rodzin

– Władze szpitala apelują o ograniczenie wizyt w poradniach

10. Szpital Powiatowy im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (www.szpital-zakopane.pl)

– Od wtorku (16.03.) do 20.03 poradnie specjalistyczne są nieczynne

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa drogą elektroniczną poprzez e-mail: [email protected]

11.    Szpital Powiatowy w Chrzanowie (www.szpital-chrzanow.pl)

– Od 16.03 wstrzymane zostają przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze

– Od 16.03 wstrzymane zostają planowe porady w poradniach specjalistycznych z wyjątkiem porad pacjentów onkologicznych i KOS-a

– Od 16.03 wstrzymane zostają planowe badania diagnostyczne w pracowniach i zakładach,

– Od 16.03 wstrzymane zostają zabiegi rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Wstrzymuje się pobieranie i wykonywanie badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

12.  Szpital Powiatowy w Limanowej (www.szpitallimanowa.pl)

– Pacjenci z infekcjami dróg oddechowych proszeni są o tele-porady

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

– Dyrekcja prosi o rozsądne korzystanie z porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Poradniach Specjalistycznych, Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.     

Przed planowanym przyjściem należy skontaktować się telefonicznie.

– UWAGA! Oddział chorób wewnętrznych limanowskiego szpitala został zamknięty. Na oddziale przebywa pacjentka z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Część pacjentów, którzy czują się dobrze, ma zostać wypisana do domów i poddać się kwarantannie. Osoby, które wymagają pilnego leczenia pozostaną na oddziale. Wszystkim osobom, które miały bezpośredni kontakt z zakażoną, zostanie przeprowadzony test na obecność wirusa. WIĘCEJ

13.  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem im. dr O. Sokołowskiego

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

14.  Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach (www.szpital.gorlice.pl)

– Ogranicza się działanie poradni specjalistycznych z wyjątkiem poradni onkologicznej i ginekologiczno-położniczej

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

15. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ (www.zeromski-szpital.pl)

– Zawieszone do odwołania zostało wykonywanie planowych zabiegów

– Poradnie specjalistyczne zostały zamknięte do odwołania

– kwarantanną objęto oddziały: chorób wewnętrznych, położnictwa i neurologii.

16.    Szpital św. Anny w Miechowie (www.szpital.miechow.pl)

17.    Zespół Opieki Zdrowotnej w Wadowicach (www.zzozwadowice.pl)

– W poradniach wprowadzono tele-porady

– Dział rehabilitacji medycznej i Pracownia Endoskopii zostały zamknięte do odwołania

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

18.    Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej (www.zozdt.pl)

– od 16.03.2020r. do odwołania rejestracja do poradni specjalistycznych czynna w godzinach: 6.30 – 15.00

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

19.    Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (www.zozsuchabeskidzka.pl)

–  od  16 marca 2020 r. wstrzymane są wszystkie planowe zabiegi operacyjne

– obowiązuje kontakt telefoniczny i teleporady

– Dyrekcja apeluje o rozsądne korzystanie z usług laboratoryjnych, tzn.: wyłącznie w przypadku, w której sytuacja zdrowotna wymaga bezwzględnego potwierdzenia poprzez diagnostykę laboratoryjną.

20. Nowy Szpital w Olkuszu (http://www.nowyszpital.pl/olkusz)

– Zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach

– Odwołane zabiegi rehabilitacyjne w pracowni rehabilitacji ambulatoryjnej

Pozostałe podmioty lecznicze

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie (www.5wszk.com.pl)

– zostają odwołane wszystkie planowe przyjęcia do szpitala oraz kwalifikacje do planowych przyjęć – nie dotyczy pacjentów onkologicznych,

– wstrzymano udzielanie świadczeń w Zakładzie Rehabilitacji, w Oddziale Rehabilitacji, w Oddziale Rehabilitacji Dziennej oraz w Poradni Rehabilitacyjnej,

– zawieszono udzielanie świadczeń w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym,

– obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych,

– przyjęcia w POZ oraz w poradniach specjalistycznych zostały ograniczone tylko do sytuacji bardzo pilnych. Odbędą się również wizyty pacjentów onkologicznych. W pozostałych sytuacjach zalecamy odwołanie wizyt lub proponujemy teleporady lekarskie,

– funkcjonuje bezpośrednia linia telefoniczna do lekarzy POZ, lekarze w miarę możliwości odbierają połączenia pod numerem: 12 63 08 313,

– Rejestracja Polikliniki pracuje tylko telefonicznie: tel. 12 63 08 310,

– w Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonywane są badania tylko ze wskazań pilnych, po wcześniejszym uzgodnieniu,

– przy wejściu na teren szpitala weryfikowany jest cel wizyty oraz stan zdrowia wchodzących, prosimy o wyrozumiałość.

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie (www.onkologia.krakow.pl)

–  Zawiesza się wszystkie kontrolne wizyty do odwołania. Pacjenci, którzy zakończyli leczenie 5 lat temu powinni zgłaszać się do dalszej kontroli lekarza POZ.

–  Obowiązuje zakaz odwiedzin

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój (www.zpigichp.edu.pl)

– od 14 marca 2020 r. do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia planowe do Klinik, Oddziałów i Poradni (nie dotyczy pacjentów ze wskazaniem „przyjęcia pilne” oraz chorych na mukowiscydozę)

– Obowiązuje zakaz odwiedzin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie (www.zozmswiakrakow.pl)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (www.su.krakow.pl)

– wstrzymane zostały przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze

– od poniedziałku 16 marca wznowiona została praca wszystkich poradni w pełnym zakresie

– UWAGA! W związku z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 u trzech pracowników Oddziału Klinicznego Reumatologii i Immunologii – od dnia 22.03 zostały zamknięto znajdujące się przy ul. Jakubowskiego 2 oddziały Szpitala Uniwersyteckiego: Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii oraz sąsiadujący z nim Oddział Kliniczny Gastrologii i Hepatologii. W poniedziałek podjęto decyzję o zamknięciu również oddziału Klinicznego Nefrologii i Dializoterapii wraz ze Stacją Dializ oraz Oddziału Klinicznego Angiologii. Przebywający na oddziałach pacjenci oraz personel zostali objęci kwarantanną.

Placówka wstrzymała planowe przyjęcia na wszystkie oddziały kliniczne. Wykluczenia nie dotyczą przypadków pilnych, związanych z zagrożeniem życia i pacjentów onkologicznych. Bez zmian działa również szpitalna stacja dializ.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (www.szpitalzdrowia.pl)

– Wstrzymane zostało wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych

– Wstrzymane zostały przyjęcia na oddziały szpitalne

– Wstrzymane zostały wizyty w poradniach szpitalnych

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem (www.klinika.net.pl)

– Wstrzymane zostały przyjęcia na oddział na 6 tygodni dla pacjentów z objawami wzbudzającymi podejrzenie infekcji dróg oddechowych

– Od dnia 16.03.2020 roku do odwołania w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Dyrekcja USOR w Zakopanem, zgodnie z zaleceniami Centrali NFZ, OGRANICZA DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ WYKONYWANYCH PLANOWO

om

zdjęcie: archiwum własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj