Pierwsze w historii zdalne posiedzenie Sejmu zakończone

0

Ustawa  wspierająca  firmy w związku z epidemią koronawirusa uchwalona

Sejm po godzinie 6.00 rano ostatecznie przyjął specustawę zawierającą pakiet wsparcia dla firm i pracowników dotkniętych kryzysem w związku epidemią koronawirusa.

Ustawo dodatkowo przewiduje wypłatę tzw.  świadczenia postojowego  dla zleceniobiorców , zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło), a także  samozatrudnionych.  Ustawa przewiduje  dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,  możliwość wprowadzenia elastycznego    czasu pracy –  jako dodatkowej  formy pomocy dla firm w kłopotach finansowych. Firmy będą miały łatwiejszy dostęp do tanich kredytów i możliwość odraczania płatności podatków.

Zmiany w kodeksie wyborczym

W ramach pakietu wprowadzono zmiany do Kodeksu wyborczego, rozszerzając możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób  w kwarantannie i kończących najpóźniej w dniu głosowania 60 rok życia. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

Szczegółowe zasady  głosowania korespondencyjnego w tym sposób i tryb otwierania kopert z głosami oddanymi korespondencyjne zostaną ustalone  przez właściwego ministra do spraw łączności (obecnie minister infrastruktury) w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii szefa MSWiA, ministra zdrowia i PKW.

Osoby w kwarantannie i po ukończeniu 60 roku życia mają możliwość głosowania korespondencyjnego

Zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego

Sejm przegłosował zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie. Przyjęte poprawki dają uprawnienia  do  odwoływania  członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej na wniosek tych organizacji lub bez wniosków wyłącznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powodem takiego odwołania może być np. fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi lub zarzut  „braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu”.

Wymienione poprawki do obowiązujących ustaw stanowią część przegłosowanej wczesnym ranem tzw. ustawy antykryzysowej.  Jest to ustawa  zawierająca szczególne  rozwiązania  związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Apel  Premiera do Senatu

Premier Mateusz Morawiecki  wystosował apel do   marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.  „ Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes” – apelował  szef rządu.

 Przyjęte  przez Sejm rozwiązania mają  obronić przede wszystkim polskich pracowników i przedsiębiorców przed bankructwami.  Premier zaznaczył, że nie tylko każdy dzień się liczy, ale każda godzina, by  ulgi i  bezpośrednie  dopłaty  do pracowników, dla przedsiębiorców dotarły jak najszybciej. Zakres wsparcia jaki mogą otrzymać polscy przedsiębiorcy jest największy  w porównaniu do innych państw, biorąc za kryterium oceny wysokość PKB. Wielkość pomocy skierowanej do przedsiębiorców jest bezprecedensowa – zaznaczył Premier.

om

zdjęcia: Sejm, PKW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj