Czwartkowe posiedzenie Sejmu zakończone. Minister zdrowia Łukasz Szumowski: „Myślę, że czas jest na to, żeby szybko procedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo”

0
Warszawa, 24.03.2020. Koronawirus w Polsce. Marsza³ek Sejmu El¿bieta Witek podczas konferencji prasowej, 24 bm. po spotkaniu prezydium Sejmu w Warszawie. El¿bieta Witek poinformowa³a o tym, ¿e prezydium Sejmu przyjê³o uchwa³ê o zmianie regulaminu izby; na sali plenarnej bêdzie ograniczona liczba pos³ów - przedstawiciele ka¿dego klubu; pozostali pos³owie bêd¹ mogli braæ udzia³ w posiedzeniu Sejmu zdalnie. (kf) PAP/Leszek Szymañski

    Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Sejmu przyjęto  zmiany umożliwiają prowadzenie posiedzenia Sejmu i głosowanie „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.

   Jednomyślnego  poparcia wszystkich posłów doczekała się poprawka  Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego.  Przyjęta też została poprawka PSL-Kukiz’15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z przyjętym w czwartek regulaminem,  to  marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów  będzie podejmował  decyzję o przyjęciu trybu zdalnych obrad.

 Kancelaria Sejmu ma  obowiązek zapewnić wszystkim posłom dostęp do środków elektronicznych. Wzór i tryb wniosku w tej sprawie marszałek Sejmu  określi w zarządzeniu – tak stanowi  druga przyjęta przez Sejm poprawka Lewicy.

Potwierdzanie  obecności posłów  ma następować  przez zalogowanie się w systemie. Wystąpienia posłów mają być ograniczone czasowo, do trzech, pięciu lub piętnastu minut. To najdłuższe dotyczy wystąpień w imieniu klubu. W debacie nad daną sprawą poseł będzie mógł zabrać głos tylko raz.

Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów, komisji i podkomisji również będą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a urzędowym zapisem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji będzie „zapis audiowizualny”.

 Uchwalone zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia i wydane w formie uchwały nie podlegają  trybowi ustawodawczemu, zatem nie muszą trafić do Senatu i podpisu Prezydenta.

om

zdjęcia: archiwum sejmu, zdjęcia własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj