Minister Zdrowia zapowiada: wydanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Informuje o przekształceniu 19 szpitali w jednoimienne zakaźne, o 15 laboratoriach wykonujących testy na obecność koronowirusa, o zapasie testów

0

„Wczoraj WHO ogłosiło stan pandemii. Chciałem poinformować, że dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych” – oświadczył Szumowski w czwartek na konferencji prasowej –  jak podaje Gazeta Prawna pl.

Od czwartku 12-03-2020r. stan zagrożenia epidemicznego w Polsce?

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia obejmuje więcej niż jedno województwo, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, właściwy minister do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

W jakim celu ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego?

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego daje uprawnienia ministrowi zdrowia do podejmowania działań zwiększających skuteczność walki z epidemią.

Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego określa Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozdział 8 ww. ustawy stanowi min:

1.Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2.Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.

4.W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

5.Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1)niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;

2)wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Tworzona jest sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych, w które zostanie przekształconych 19 placówek w kraju

Minister szumowski poinformował, że organizowana jest obecnie sieć szpitali jednoimiennych zakaźnych. Wszystkie 19 szpitali jednoimiennych będą do poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych z koronowirusem. W każdym województwie powstanie co najmniej jeden szpital.

15 laboratoriów już wykonuje testy w kierunku wykrycia koronowirusa

W Polsce badania diagnostyczne w kierunku koronawirusa prowadzi 15 laboratoriów. Minister zapowiedział, możliwość włączenia do diagnostyki dodatkowych laboratoriów w jednostkach klinicznych klasy BSL-2, które spełniają wymagania Światowej Organizacji Zdrowia.

Dziesiątki tysięcy testów w magazynach i kolejne zamówienia

Minister zdrowia , wyjaśnił, że gwałtowny wzrost liczby wykonywanych testów wynika ze zmienionego trybu postępowania. Początkowo testy wykonywano u osób z wysokim prawdopodobieństwem zakażenia, np. u powracających z Chin czy Włoch. Obecni testowane są osoby kierowane do kwarantanny.– Światowa Organizacja Zdrowia sprawdza czy szybkie testy przesiewowe mogą być wykorzystywane – powiedział prof. Szumowski. – Jeśli tylko taka rekomendacja się pojawi, natychmiast będziemy je wdrażali do użycia.

om

Zdjecie: KPRM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj